Αντιμετώπιση προβλημάτων μαζικής απενεργοποίησης στο Workplace

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced.
Αν δεν μπορείτε να ανεβάσετε το αρχείο CSV με τη λίστα απενεργοποίησης, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε μία από τις παρακάτω συνηθισμένες αιτίες.
  • Το αρχείο δεν έχει μορφή CSV: Όλα τα αρχεία πρέπει να έχουν έγκυρη μορφή CSV (επέκταση αρχείου .csv). Δεν υποστηρίζεται κανένας άλλος τύπος και καμία άλλη μορφή αρχείων.
  • Το αρχείο δεν έχει κωδικοποίηση UTF-8: Όλα τα αρχεία πρέπει να έχουν κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8.
  • Μη έγκυρη διεύθυνση email: Η καταχωρημένη διεύθυνση email δεν αντιστοιχεί σε λογαριασμό στο Workplace.
  • Διπλότυπη διεύθυνση email: Κάθε διεύθυνση email πρέπει να εμφανίζεται μόνο μία φορά στο αρχείο CSV.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;