Εγκατάσταση ενσωμάτωσης για το Box στο Workplace

Η ενσωμάτωση για το Box επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν εύκολα αρχεία από το Box απευθείας στο Workplace για υπολογιστές και κινητά. Τους δίνει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης ώστε να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για αρχεία στο Box χωρίς να κλείνουν το Workplace. Μπορείτε να συνδέσετε έναν φάκελο του Box με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
Σημείωση: Πρέπει να είστε ο βασικός διαχειριστής του λογαριασμού σας στο Box για να μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενσωμάτωση για το Box.
Αν είστε διαχειριστής στο Workplace, κάντε τα εξής από τον υπολογιστή σας:
  1. Πηγαίνετε στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace.
  2. Επιλέξτε Box.
  3. Πατήστε Προσθήκη στο Workplace.
  4. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Αντιγράψτε το κλειδί API από αυτή τη σελίδα. Θα πρέπει να το καταχωρήσετε στην κονσόλα διαχείρισης του Box.
  5. Σε ένα νέο παράθυρο, πηγαίνετε στη σελίδα "Custom Applications" (Προσαρμοσμένες εφαρμογές) στην κονσόλα διαχείρισης του Box.
  6. Στη σελίδα Custom Applications (Προσαρμοσμένες εφαρμογές), επιλέξτε το κουμπί Authorize New App (Εξουσιοδότηση νέας εφαρμογής).
  7. Εισαγάγετε το κλειδί API που αντιγράψατε από το Workplace και επιλέξτε Next (Επόμενο). Επιβεβαιώστε την ενσωμάτωση επιλέγοντας Authorize (Εξουσιοδότηση) στην επόμενη οθόνη.
  8. Πηγαίνετε στη σελίδα Account Info (Πληροφορίες λογαριασμού) στο Box και αντιγράψτε το Enterprise ID (Εταιρικό αναγνωριστικό).
  9. Επιστρέψτε στο Workplace και καταχωρήστε το εταιρικό αναγνωριστικό στο αναδυόμενο παράθυρο "Εγκατάσταση εφαρμογής Box".
  10. Πατήστε Εγκατάσταση. Το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει και η ενσωμάτωση για το Box θα ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη της κοινότητάς σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;