Ποιος διαχειρίζεται τα δεδομένα σε μια πολυεταιρική ομάδα στο Workplace;

Οι διαχειριστές μιας πολυεταιρικής ομάδας μπορούν να διαγράψουν περιεχόμενο, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν μέλη της ομάδας και να διαγράψουν την ομάδα.
Αν κάποιο μέλος της ομάδας χρησιμοποιεί το Workplace Advanced, οι διαχειριστές της κοινότητας στην οποία ανήκει μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαβάσουν όλο το περιεχόμενο της πολυεταιρικής ομάδας.
Αν κάποιος διαχειριστής ομάδας χρησιμοποιεί το Workplace Advanced, οι διαχειριστές της κοινότητας μπορούν επίσης να διαγράψουν περιεχόμενο, να προσθέσουν και να αφαιρέσουν μέλη της ομάδας και να διαγράψουν την ομάδα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;