Ορισμός των όρων χρήσης για το Workplace του οργανισμού σας

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα.
Οι διαχειριστές μπορούν να ορίζουν τους όρους χρήσης στο Workplace. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στους όρους χρήσης από τη Γρήγορη βοήθεια κάτω αριστερά στο Workplace.
Προσθήκη συνδέσμου για τις πολιτικές του οργανισμού σας
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Settings Ρυθμίσεις και έπειτα προχωρήστε προς τα κάτω στην ενότητα Όροι χρήσης.
 3. Πατήστε στα δεξιά του πεδίου Όνομα πολιτικών. Γράψτε ένα όνομα και μετά πατήστε Αποθήκευση.
 4. Πατήστε στα δεξιά του πεδίου Διεύθυνση URL πολιτικών. Προσθέστε τη διεύθυνση URL και πατήστε Αποθήκευση.
Ορισμός κανόνων συμπεριφοράς για το Workplace
 1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
 2. Πατήστε Settings Ρυθμίσεις και έπειτα προχωρήστε προς τα κάτω στην ενότητα Όροι χρήσης.
 3. Πατήστε Προσθήκη στα δεξιά του πεδίου Κανόνες του Workplace.
 4. Γράψτε ένα όνομα για τους κανόνες σας.
 5. Πατήστε Προσθήκη νέου κανόνα για να προσθέσετε νέους κανόνες στη λίστα σας. Θα πρέπει να προσθέσετε τίτλο και περιγραφή για κάθε κανόνα.
 6. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των κανόνων πατώντας πάνω τους και μεταφέροντάς τους με σύρσιμο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στα δεξιά κάθε κανόνα για να τον επεξεργαστείτε ή να τον διαγράψετε.
 7. Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται ένας σύνδεσμος για τους κανόνες του Workplace, αν κάποιος χρήστης θέλει να υποβάλει αναφορά για περιεχόμενο.
 8. Πατήστε Ενημέρωση.
Οι κανόνες που έχετε ορίσει για το Workplace εμφανίζονται στη Γρήγορη βοήθεια κάτω αριστερά στο Workplace, ωστόσο μπορείτε επίσης να τους κοινοποιήσετε χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://work.workplace.com/work/workplace_rules.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι