Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα στο Workplace και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα;

Υπάρχει ένας διαχειριστής κοινότητας που διαχειρίζεται την κοινότητα, ενώ τα δεδομένα ανήκουν στην εταιρεία και ελέγχονται από αυτήν. Ο διαχειριστής της κοινότητας μπορεί να τροποποιήσει, να διαγράψει ή να εξαγάγει τα δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή.
Σημείωση: Τα δεδομένα στο Workplace αποθηκεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο στα κέντρα δεδομένων της Facebook.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;