Ποιοι είναι οι διάφοροι ρόλοι διαχείρισης στο Workplace;

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να προσθέτουν, να αλλάζουν ή να αφαιρούν διαχειριστές για την εταιρεία τους στο Workplace.
Μπορείτε να επιλέξετε από τους προεπιλεγμένους ρόλους διαχείρισης παρακάτω ή να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο διαχείρισης:
  • Αναλυτής: Έχει πρόσβαση στις αναφορές για τη γενική δραστηριότητα στο Workplace.
  • Υπεύθυνος λογαριασμού: Προσθέτει και αφαιρεί άτομα από το Workplace, έχει πρόσβαση στις αναφορές για τη γενική δραστηριότητα και μεμονωμένους λογαριασμούς.
  • Συντονιστής περιεχομένου: Διαχειρίζεται τις δημοσιεύσεις σε όλες τις ομάδες, προσθέτει και αφαιρεί άτομα από το Workplace, έχει πρόσβαση στις αναφορές για τη γενική δραστηριότητα και μεμονωμένους λογαριασμούς.
  • Διαχειριστής συστήματος: Ενημερώνει τα στοιχεία της εταιρείας, αναθέτει ρόλους διαχείρισης και διαχειρίζεται όλο το περιεχόμενο, όλους τους λογαριασμούς και όλη τη δραστηριότητα. Ο διαχειριστής συστήματος έχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία χρέωσης, ενώ μπορεί να δημιουργεί και να υλοποιεί ενσωματώσεις.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;