Τι είναι τα bot στο Workplace Chat;

Αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί το Workplace Advanced, οι διαχειριστές της κοινότητάς σας μπορεί να έχουν ενεργοποιήσει μία ή περισσότερες ενσωματώσεις που παρέχουν bot, με τα οποία μπορείτε να αλληλεπιδράτε μέσω του Workplace Chat. Τα bot παρέχουν διάφορες λειτουργίες. Μπορούν να:
  • Σας στέλνουν έγκαιρες ειδοποιήσεις
  • Σας επιτρέπουν να ελέγχετε το υπόλοιπο της ετήσιας άδειάς σας
  • Σας βοηθούν να δημιουργήσετε συσκέψεις
  • Ρυθμίζουν τηλεφωνικές συνδιασκέψεις
  • Κάνουν σχόλια
  • Δημιουργούν εργασίες
Οι συγκεκριμένες λειτουργίες που θα έχετε στη διάθεσή σας εξαρτώνται από το ποια bot έχει ενεργοποιήσει ο διαχειριστής σας στο Workplace Advanced.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;