Διαχείριση ομάδων

Διαχειριστείτε την ομάδα σας για να συνεργάζεστε καλύτερα με τους συναδέλφους σας. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε κάποιον συνάδελφο διαχειριστή της ομάδας σας ή ανακαλύψτε τα στατιστικά της ομάδας σας στο Workplace.

Πρέπει να είστε ο διαχειριστής της ομάδας για να καρφιτσώσετε μια δημοσίευση.
Για να καρφιτσώσετε μια δημοσίευση σε μια ομάδα:
 1. Από την ομάδα, βρείτε τη δημοσίευση που θέλετε να καρφιτσώσετε.
 2. Πατήστε και επιλέξτε Καρφίτσωμα δημοσίευσης.
Η πιο πρόσφατα καρφιτσωμένη δημοσίευση θα εμφανίζεται στην κορυφή της ροής ομάδας.
Για να επιλέξετε μια δημοσίευση που θα εμφανίζεται στην κορυφή των καρφιτσωμένων δημοσιεύσεων:
 1. Πηγαίνετε στην καρφιτσωμένη δημοσίευση που θέλετε να εμφανίζεται στην κορυφή.
 2. Πατήστε και επιλέξτε Μετακίνηση στην κορυφή.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αν είστε διαχειριστής μιας ομάδας, μπορείτε να αρχειοθετήσετε την ομάδα αντί να τη διαγράψετε. Όταν αρχειοθετείται μια ομάδα, εμφανίζεται μια σαφής επισήμανση πάνω πάνω στην ομάδα και κανείς δεν μπορεί να γίνει μέλος της. Μπορείτε να αναιρέσετε την αρχειοθέτηση μιας ομάδας οποιαδήποτε στιγμή.
Αρχειοθέτηση ομάδας
Για να αρχειοθετήσετε μια ομάδα:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα που θέλετε να αρχειοθετήσετε και πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου. Στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις ομάδας, προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω στην επιλογή Αρχειοθέτηση ομάδας και πατήστε Αρχειοθέτηση δίπλα στην επιλογή.
 3. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Σημείωση: Όταν αρχειοθετείτε μια ομάδα, τα μέλη της μπορούν να επισκεφτούν κανονικά την ομάδα, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν άτομα, να δημιουργήσουν δημοσιεύσεις, να σχολιάσουν δημοσιεύσεις ή να δηλώσουν ότι τους αρέσουν.
Αναίρεση αρχειοθέτησης ομάδας
Για να αφαιρέσετε μια ομάδα από τα αρχειοθετημένα, πηγαίνετε στην ομάδα, πατήστε Αναίρεση αρχειοθέτησης ομάδας στο πάνω μέρος της ροής ομάδας και έπειτα πατήστε Επιβεβαίωση.
Όταν αναιρείτε την αρχειοθέτηση μιας ομάδας, όλοι οι διαχειριστές, οι συντονιστές και τα μέλη της μπορούν να δημιουργήσουν δημοσιεύσεις, να σχολιάσουν δημοσιεύσεις ή να δηλώσουν ότι τους αρέσουν κ.λπ.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι συνάδελφοι στο Workplace συχνά χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό συνομιλιών και ομάδων τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" για να συνεργάζονται. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η εναλλαγή μεταξύ συνομιλιών και δημοσιεύσεων είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Σχεδιάσαμε εκ νέου τον τύπο ομάδας "Ομάδες και πρότζεκτ", ώστε οι συνομιλίες να συγχρονίζονται αυτόματα μαζί του. Τα μέλη των συνομιλιών και των ομάδων παραμένουν συγχρονισμένα καθώς τα άτομα συνδέονται και αποχωρούν, ώστε οι συζητήσεις να μπορούν να μετακινούνται εύκολα μεταξύ τους. Η δυνατότητα συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο σε αυτές τις ομάδες διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ τους, παρέχοντας έναν απλούστερο τρόπο για να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στον τύπο ομάδας "Ομάδες και πρότζεκτ" για αυτόν το σκοπό:
 • Η ομάδα μπορεί να περιέχει έως 250 μέλη.
 • Η ομάδα και η συνομιλία θα έχουν τα ίδια συγχρονισμένα μέλη, το ίδιο όνομα και την ίδια φωτογραφία εξωφύλλου.
 • Στην ομάδα δεν υπάρχουν συντονιστές, αλλά μόνο διαχειριστές.
 • Οι ομάδες τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" δεν επιτρέπουν αυτοματοποιημένη συμμετοχή, όπως "Προσθήκη τμημάτων σε ομάδες".
 • Για να συνδέσει ένας διαχειριστής μια συνομιλία σε μια ομάδα, μπορεί να μεταβεί στη σελίδα "Ρυθμίσεις ομάδας".
Τι θα συμβεί με τις υπάρχουσες ομάδες τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ";
Αν έχετε μια ομάδα τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" που πληροί ήδη τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή. Μετεγκαθιστούμε όλες τις υπάρχουσες ομάδες τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" σε ομάδες συζητήσεων και οι συνομιλίες θα αποσυνδεθούν. Οι αποσυνδεδεμένες συνομιλίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν, απλώς δεν θα είναι συνδεδεμένες με την ομάδα.
Πώς θα ξέρω ποιες ομάδες επηρεάζονται;
Αν οποιαδήποτε ομάδα που διαχειρίζεστε επηρεάζεται:
 1. Θα λάβετε ένα email με μια λίστα όλων των ομάδων που επηρεάζονται.
 2. Θα δείτε μια ειδοποίηση στο πάνω μέρος κάθε ομάδας που επηρεάζεται, η οποία θα σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ή να αποσυνδέσετε τη συνομιλία.
Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια, οι ομάδες τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" θα μεταφερθούν σε μια ομάδα συζήτησης και η συνομιλία θα αποσυνδεθεί. Θα εμφανιστεί μια νέα ειδοποίηση στο πάνω μέρος κάθε αποσυνδεδεμένης ομάδας, η οποία θα επιτρέπει στους διαχειριστές να συνδέσουν ξανά τη συνομιλία.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αφαιρέσαμε τις ομάδες αγοραπωλησιών για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο Workplace.
Για υπάρχουσες ομάδες αγοραπωλησιών:
 • Όλες οι υπάρχουσες ομάδες αγοραπωλησιών θα γίνουν ομάδες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Όλες οι υπάρχουσες δημοσιεύσεις αγοραπωλησιών θα διατηρηθούν.
 • Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέες δημοσιεύσεις αγοραπωλησιών.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μέλη
Αν είστε διαχειριστής μιας ομάδας, μπορείτε, αν θέλετε, να εγκρίνετε ποιος θα γίνει μέλος της ομάδας σας.
Για να ενεργοποιήσετε την έγκριση νέων μελών:
 1. Από την ομάδα, πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης και έπειτα Ρυθμίσεις ομάδας.
 3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Ποιος μπορεί να εγκρίνει τα αιτήματα νέων μελών και επιλέξτε Μόνο διαχειριστές και συντονιστές.
 4. Πατήστε Αποθήκευση στο κάτω μέρος.
Αν είστε διαχειριστής ομάδας, μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε χρόνο με αυτόματη έγκριση των αιτημάτων νέων μελών από άτομα που ανήκουν ήδη σε άλλες ομάδες σας.
Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη έγκριση νέων μελών:
 1. Από την ομάδα, πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης και έπειτα Ρυθμίσεις ομάδας.
 3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Ποιοι προεγκρίνονται για συμμετοχή.
 4. Επιλέξτε μια ομάδα επιλέγοντας το κουτάκι δίπλα της.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.
Σημείωση: Για να αφαιρέσετε ομάδες από την αυτόματη έγκριση νέων μελών πηγαίνετε στην επιλογή Ποιοι προεγκρίνονται για συμμετοχή, αποεπιλέξτε το κουτάκι δίπλα στο όνομα της ομάδας και επιλέξτε Αποθήκευση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να προσθέσετε συναδέλφους σε μια ομάδα είτε προσθέτοντας κάθε άτομο ξεχωριστά είτε εισάγοντας μια λίστα συναδέλφων.
Για να προσθέσετε έναν συνάδελφο σε μια ομάδα:
 1. Από την ομάδα, πατήστε .
 2. Πατήστε Προσθήκη μελών.
 3. Πληκτρολογήστε τα ονόματα των συναδέλφων που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε Προσθήκη στην ομάδα.
Για να εισαγάγετε μια λίστα συναδέλφων σε μια ομάδα:
 1. Πηγαίνετε στην ομάδα και πατήστε Εισαγωγή στα δεξιά.
 2. Πατήστε Εισαγωγή αρχείου και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε.
 3. Πατήστε Άνοιγμα.
 4. Ελέγξτε τη λίστα των συναδέλφων και πατήστε Πρόσκληση όλων.
Σημείωση: Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο, πατήστε Λήψη αρχείου προτύπου αφού πατήσετε Εισαγωγή. Μπορείτε να προσκαλέσετε μόνο έως 2.000 συναδέλφους κάθε φορά.
Να θυμάστε ότι μπορείτε επίσης να προσθέσετε συναδέλφους σε μια ομάδα στέλνοντάς τους έναν σύνδεσμο πρόσκλησης. Για να το κάνετε αυτό, αντιγράψτε τον σύνδεσμο κάτω από την ενότητα Κοινοποίηση συνδέσμου πρόσκλησης στα δεξιά της ομάδας και κοινοποιήστε τον στους συναδέλφους σας.
Όταν προσθέσετε συναδέλφους στην ομάδα, θα μπορείτε να βλέπετε και να σχολιάζετε δημοσιεύσεις που αναρτώνται στην ομάδα.
Αν προσπαθήσετε να προσθέσετε άτομα που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο Workplace (χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email τους) και οι ρυθμίσεις της κοινότητάς σας επιτρέπουν την πρόσκληση νέων χρηστών, θα δημιουργηθεί ένας νέος λογαριασμός χρήστη.
Ομάδες με συγχρονισμένη συνομιλία
Αν η ομάδα σας περιλαμβάνει μια συγχρονισμένη συνομιλία, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από 250 μέλη.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Θα πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας για να αφαιρέσετε συναδέλφους από την ομάδα.
Για να αφαιρέσετε ένα συνάδελφο από μια ομάδα:
 1. Στην ομάδα, πατήστε Μέλη.
 2. Πατήστε δίπλα στο συνάδελφο που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Πατήστε Αφαίρεση από την ομάδα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να προσθέσετε μια εταιρική ομάδα σε μια ομάδα:
 1. Πατήστε στο πάνω μέρος της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης > Ρυθμίσεις ομάδας.
 3. Πηγαίνετε στην επιλογή Προσθήκη εταιρικών ομάδων στην ομάδα και προσθέστε ένα μάνατζερ για να προσθέσετε την εταιρική ομάδα του στην ομάδα.
Σημείωση: Τα νέα μέλη της εταιρικής ομάδας προστίθενται αυτόματα. Αν ένα μέλος της εταιρικής ομάδας είναι μάνατζερ μιας άλλης εταιρικής ομάδας, η δεύτερη εταιρική ομάδα δεν θα προστεθεί στην ομάδα σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Οι διαχειριστές ομάδων μπορούν να αποφασίσουν ποιοι θα έχουν δικαίωμα δημοσίευσης στην ομάδα τους και αν οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να εγκρίνονται μεμονωμένα από διαχειριστή ή συντονιστή.
Τα δικαιώματα δημοσίευσης μπορούν να εκχωρηθούν:
 • Μόνο στους διαχειριστές της ομάδας.
 • Σε όλα τα μέλη της ομάδας.
 • Σε οποιοδήποτε άτομο στον οργανισμό σας, ακόμα και αν δεν είναι μέλος της ομάδας σας.
Αν θέλετε οποιοδήποτε άτομο να μπορεί να κάνει δημοσιεύσεις στην ομάδα σας χωρίς να είναι μέλος της, θα πρέπει να είναι ανοιχτή ομάδα.
Αλλαγή δικαιωμάτων δημοσίευσης για την ομάδα σας
Για να αλλάξετε τα δικαιώματα δημοσίευσης για την ομάδα σας:
 1. Πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις ομάδας.
 4. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Ποιοι μπορούν να δημοσιεύουν και επιλέξτε Όλα τα μέλη της ομάδας, Μόνο διαχειριστές ή Όλα τα μέλη της κοινότητας.
Να απαιτείται έγκριση διαχειριστή ή συντονιστή για όλες τις νέες δημοσιεύσεις
Για να απαιτείται έγκριση όλων των νέων δημοσιεύσεων πριν είναι δυνατή η εμφάνισή τους σε άλλα μέλη της ομάδας:
 1. Πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις ομάδας.
 4. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Έγκριση όλων των δημοσιεύσεων μελών.
 5. Επιλέξτε Ενεργοποιημένο για να απαιτείται έγκριση όλων των δημοσιεύσεων ή Απενεργοποιημένο ώστε να επιτρέπεται σε όλα τα μέλη να δημοσιεύουν απευθείας στην ομάδα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες για την αυτόματη έγκριση νέων μελών, ώστε όσοι έχουν συγκεκριμένα πεδία στο προφίλ τους να μπορούν να προστεθούν εύκολα στην ομάδα σας. Για να προσθέτετε μέλη στην ομάδα σας μέσω της δυνατότητας αυτόματης έγκρισης νέων μελών, θα πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας.
Για να προσθέσετε κανόνες για την αυτόματη έγκριση νέων μελών από υπολογιστή:
 1. Από την ομάδα, πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης και έπειτα Ρυθμίσεις ομάδας.
 3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Ορισμός κανόνων προσθήκης μελών.
 4. Πατήστε Προσθήκη κριτηρίων.
 5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τους κανόνες για τα προφίλ στα οποία θέλετε να δίνετε αυτόματα πρόσβαση στην ομάδα σας.
Μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία προφίλ:
 • Τμήμα
 • Επαγγελματικός τίτλος
 • Τοποθεσία
 • Υπεύθυνος
 • Ημερομηνία έναρξης
 • Τομέας
 • Εταιρεία
Τα μέλη θα προστεθούν στην ομάδα σας μόλις πατήσετε Προσθήκη ατόμων στους κανόνες αυτόματης έγκρισης νέων μελών. Η ομάδα θα συνεχίσει να αποκτά νέα μέλη όσο τα προφίλ των αντίστοιχων ατόμων θα ενημερώνονται και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στους κανόνες από το διαχειριστή της ομάδας.
Απενεργοποίηση αυτόματης έγκρισης νέων μελών για το λογαριασμό σας στο Workplace
Αν ένας διαχειριστής συστήματος δεν θέλει η αυτόματη έγκριση νέων μελών να είναι ενεργοποιημένη για τον οργανισμό του, μπορεί να την απενεργοποιήσει:
 1. Πατήστε στο αριστερό παράθυρο του Workplace.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Ρυθμίσεις εταιρείας.
 3. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε για να αποεπιλέξετε το κουτάκι δίπλα στην επιλογή Αυτόματη έγκριση νέων μελών.
Σημείωση: Από τη στιγμή που κάποιος γίνεται μέλος της ομάδας δεν αφαιρείται σε περίπτωση που πάψει να πληροί τις προϋποθέσεις για την αυτόματη έγκριση νέων μελών.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αρχεία και φωτογραφίες
Για να προσθέσετε ένα αρχείο στο μήνυμά σας στο Workplace όταν έχετε συνδεθεί από τον υπολογιστή σας:
 1. Πατήστε στο κάτω μέρος της συνομιλίας.
 2. Πατήστε .
 3. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε.
 4. Ολοκληρώστε το μήνυμά σας και πατήστε Enter για αποστολή.
Όταν περιλαμβάνετε σύνδεσμο για ιστότοπο στο μήνυμά σας (π.χ. βίντεο ή άρθρο), προστίθεται μια προεπισκόπηση του συνδέσμου στη συνομιλία. Μόλις εμφανιστεί η προεπισκόπηση, μπορείτε να διαγράψετε το σύνδεσμο, για να στείλετε μόνο την προεπισκόπηση.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να δείτε από υπολογιστή όλες τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία που έχουν κοινοποιηθεί σε μια συζήτηση του Workplace:
 1. Πηγαίνετε στην ενότητα Κοινοποιημένα δεξιά από τη συνομιλία.
 2. Από εκεί, μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία που έχουν κοινοποιηθεί στη συνομιλία.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Ρόλοι
Υπάρχουν δύο ρόλοι για τα άτομα που διαχειρίζονται ομάδες στο Workplace: ο ρόλος του διαχειριστή και ο ρόλος του συντονιστή.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ρόλοι και οι δυνατότητες του καθενός:
ΔιαχειριστήςΣυντονιστής
Ορίζει άλλα μέλη ως διαχειριστές ή συντονιστές
Καταργεί διαχειριστές ή συντονιστές
Διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις της ομάδας (π.χ. αλλάζει το όνομα της ομάδας, τη φωτογραφία εξωφύλλου ή τις ρυθμίσεις απορρήτου)
Εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήματα συμμετοχής
Εγκρίνει ή απορρίπτει δημοσιεύσεις στην ομάδα
Καταργεί δημοσιεύσεις και σχόλια από δημοσιεύσεις
Αφαιρεί και αποκλείει άτομα από την ομάδα
Καρφιτσώνει ή ξεκαρφιτσώνει μια δημοσίευση
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Μπορείτε να κάνετε έναν συνάδελφο διαχειριστή μιας ομάδας εφόσον είναι ήδη μέλος αυτής της ομάδας. Θα πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας για να κάνετε διαχειριστές άλλα μέλη.
Για να κάνετε έναν συνάδελφο διαχειριστή μιας ομάδας:
 1. Από την ομάδα, πατήστε Μέλη κάτω από το όνομα της ομάδας. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε πρώτα Περισσότερα.
 2. Πατήστε δίπλα στο συνάδελφο που θέλετε να κάνετε διαχειριστή.
 3. Πατήστε Να γίνει διαχειριστής και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
Σημείωση: Όταν κάνετε διαχειριστή μιας ομάδας έναν συνάδελφο, το συγκεκριμένο άτομο μπορεί πλέον να επεξεργάζεται τις ρυθμίσεις της ομάδας, να αφαιρεί μέλη και να ορίζει διαχειριστές άλλα μέλη.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Θα πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας για να αφαιρέσετε άλλους διαχειριστές.
Για να αφαιρέσετε έναν διαχειριστή από μια ομάδα:
 1. Από την ομάδα, πατήστε Μέλη κάτω από το όνομα της ομάδας.
 2. Πατήστε δίπλα στο διαχειριστή που θέλετε να αφαιρέσετε.
 3. Πατήστε Αφαίρεση από τους διαχειριστές και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Στατιστικά
Μόνο οι διαχειριστές ομάδων μπορούν να δουν και να κατεβάσουν τα στατιστικά ομάδας. Οι συντονιστές και τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων δεν μπορούν να δουν τα στατιστικά ομάδας. Μπορείτε να κατεβάσετε τα στατιστικά ομάδας μόνο αν έχετε συνδεθεί στο Workplace από υπολογιστή.
Τα στατιστικά ομάδας είναι διαθέσιμα για όλες τις ομάδες.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Στατιστικά ομάδας:
 1. Πατήστε κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της ομάδας.
 2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης και έπειτα Ρυθμίσεις ομάδας.
 3. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Ανάπτυξη, Αλληλεπίδραση ή Ιδιότητα μέλους κάτω από τον τίτλο Στατιστικά.
Για να κατεβάσετε τα στατιστικά ομάδας:
 1. Από την ενότητα Στατιστικά ομάδας, πατήστε Εξαγωγή λεπτομερειών πάνω δεξιά.
 2. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε τι είδους στοιχεία θέλετε να κατεβάσετε από την ομάδα.
 3. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να εξαγάγετε δεδομένα για την αναφορά.
 4. Επιλέξτε τη μορφή αρχείου της αναφοράς που θέλετε να κατεβάσετε (.xls ή .csv).
 5. Πατήστε Εξαγωγή όταν είστε έτοιμοι να κατεβάσετε την αναφορά.
Ο διαχειριστής έχει την επιλογή να εξαγάγει τις εξής λεπτομέρειες της ομάδας:
 • Ανάπτυξη (συνολικά μέλη, ενεργά μέλη, αιτήματα ένταξης στην ομάδα).
 • Αλληλεπίδραση (δημοσιεύσεις, σχόλια, αντιδράσεις, δημοφιλείς ημέρες, δημοφιλείς ώρες και κορυφαίες δημοσιεύσεις).
 • Μέλη (κορυφαίοι συνεισφέροντες - Για να μετρηθεί η βαθμολογία των συνεισφερόντων, υπολογίζονται οι αλληλεπιδράσεις, οι δημοσιεύσεις, τα σχόλια, οι αντιδράσεις και τα αρχεία των μελών).
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό χρονικό διάστημα για την εξαγωγή.
Πόσο πίσω πηγαίνουν τα δεδομένα των στατιστικών ομάδας;
Τα δεδομένα των στατιστικών ομάδας πηγαίνουν έως και 1 έτος πίσω. Αν η ομάδα σας δημιουργήθηκε λιγότερο από 1 χρόνο πριν, τότε τα δεδομένα πηγαίνουν μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας της ομάδας.
Κάθε γράφημα και κάθε πίνακας υποδεικνύουν το σχετικό χρονικό διάστημα.
Να θυμάστε ότι οι ώρες που βλέπετε στις αναφορές των στατιστικών ομάδας βασίζονται στη ζώνη ώρας που έχετε επιλέξει.
Ποιοι θεωρούνται ενεργά μέλη;
Στα στατιστικά ομάδας, ενεργό μέλος είναι κάθε μέλος που έχει δει, δημοσιεύσει, σχολιάσει ή αντιδράσει σε περιεχόμενο της ομάδας μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν η ομάδα σας περιλαμβάνει μια συνδεδεμένη συνομιλία, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από 250 μέλη.
Για να διαγράψετε μια συνδεδεμένη συνομιλία από την ομάδα σας:
 1. Από την αρχική σελίδα του Workplace, πηγαίνετε στην ομάδα από την οποία θέλετε να αφαιρέσετε μια συνδεδεμένη συνομιλία. Μπορείτε να τη βρείτε αναζητώντας το όνομα της ομάδας στο αριστερό παράθυρο.
 2. Πατήστε πάνω δεξιά στην ομάδα και έπειτα πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
 3. Πατήστε δίπλα στην επιλογή Συνομιλία.
 4. Πατήστε Αφαίρεση συνομιλίας και επιβεβαιώστε πατώντας Αποσύνδεση.
Αφού αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη συνομιλία, θα μπορείτε ξανά να προσθέσετε μέλη στην ομάδα σας. Οι συμμετέχοντες στη συνομιλία θα μπορούν και πάλι να βρουν και να χρησιμοποιήσουν την ομαδική συνομιλία που ήταν συνδεδεμένη προηγουμένως.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;