Ποιες είναι ορισμένες από τις δυνατότητες ανάπτυξης του Workplace Chat MSI;

Το MSI (Microsoft Installer) είναι μια μορφή αρχείων πακέτου για προγράμματα εγκατάστασης, η οποία χρησιμοποιείται από τα Windows για την εγκατάσταση, αποθήκευση και διαγραφή προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει τις εξής δυνατότητες ανάπτυξης για το Workplace Chat:
  • Εγκαθιστά ένα πρόγραμμα ανάπτυξης στα αρχεία προγράμματος.
  • Ορίζει μια ρύθμιση μητρώου, ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται κατά τη σύνδεση.
  • Προαιρετικά εκτελεί το πρόγραμμα εγκατάστασης. Αν δεν θέλετε να εκτελείται αυτό το βήμα (π.χ. το MSI εκτελείται από κάποιο σύστημα provisioning σε πολλούς υπολογιστές), χρησιμοποιήστε την επιλογή "START=N", δηλαδή msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
  • Από προεπιλογή, η εφαρμογή θα εκτελείται κατά την πρώτη εκκίνηση (αυτή είναι και η ρύθμιση που προτείνουμε). Αν θέλετε, όμως, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση με την εντολή msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" , ώστε το πρόγραμμα εγκατάστασης να εκτελείται σε σιωπηρή κατάσταση λειτουργίας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;