Για πόσο διάστημα μπορεί μια δημοσίευση να επισημανθεί ως σημαντική στο Workplace;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced και του Workplace Enterprise.
Οι δημοσιεύσεις μπορούν να επισημανθούν ως σημαντικές για έως επτά ημέρες. Ως ημέρα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 24 ωρών και όχι μία ημερολογιακή ημέρα.
Για να αφαιρέσετε μια σημαντική δημοσίευση από την κορυφή των Ενημερώσεων νωρίτερα από το αρχικό διάστημα που είχατε ορίσει:
  1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε Σημαντικές δημοσιεύσεις.
  2. Στη δημοσίευση που σας ενδιαφέρει, πατήστε Λήξη τώρα και έπειτα Επιβεβαίωση.
Σημείωση: Οι χρήστες μπορούν να επισημάνουν ως διαβασμένη μια σημαντική δημοσίευση για να την αφαιρέσουν από τις Ενημερώσεις τους νωρίτερα από την ημερομηνία λήξης που έχει ορίσει ο διαχειριστής.
Μπορείτε επίσης να δείτε την απόδοση των δημοσιεύσεων που επισημαίνετε ως σημαντικές στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;