Πώς εντοπίζονται τα δεδομένα σε μια πολυεταιρική ομάδα;

Το άρθρο αυτό αφορά μόνο τους διαχειριστές κοινοτήτων στο Workplace Premium.

Αν ο υπάλληλός σας είναι διαχειριστής πολυεταιρικής ομάδας, η εταιρεία σας θα μπορεί να δει τα δεδομένα της ομάδας μέσω του Graph API ή του Πίνακα διαχείρισης.
Μέσω του Graph API:
Για την ανάγνωση πληροφοριών από πολυεταιρικές ομάδες απαιτείται η χρήση διακριτικών σύνδεσης με στοιχεία άλλου χρήστη. Αυτά τα διακριτικά σύνδεσης με στοιχεία άλλου χρήστη πρέπει να έχουν δημιουργηθεί για μέλη της πολυεταιρικής ομάδας.
  • Οι διαχειριστές μιας εταιρείας μπορούν να δουν μια πολυεταιρική ομάδα, αν ένας ή περισσότεροι από τους υπαλλήλους της εταιρείας τους είναι μέλη της ομάδας.
Μέσω του Πίνακα διαχείρισης:
  • Οι διαχειριστές μιας εταιρείας μπορούν να δουν μια πολυεταιρική ομάδα, αν ένας ή περισσότεροι από τους υπαλλήλους της εταιρείας τους είναι μέλη της ομάδας.
  • Οι διαχειριστές εταιρειών μπορούν να γίνουν διαχειριστές πολυεταιρικών ομάδων.
Αν ο υπάλληλός σας είναι μέλος πολυεταιρικής ομάδας, η εταιρεία σας θα μπορεί να δει τα δεδομένα της ομάδας μέσω του Graph API ή του Πίνακα διαχείρισης.
Μέσω του Graph API:
  • Οι διαχειριστές εταιρειών μπορούν να διαβάζουν όλο το περιεχόμενο στις πολυεταιρικές ομάδες.
  • Οι διαχειριστές εταιρειών μπορούν να διαγράφουν το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τους δικούς τους υπαλλήλους στην πολυεταιρική ομάδα.
  • Οι διαχειριστές μιας εταιρείας μπορούν να δουν μια πολυεταιρική ομάδα, αν ένας ή περισσότεροι από τους υπαλλήλους της εταιρείας τους είναι μέλη της ομάδας.
Μέσω του Πίνακα διαχείρισης:
  • Οι διαχειριστές μιας εταιρείας μπορούν να δουν μια πολυεταιρική ομάδα, αν ένας ή περισσότεροι από τους υπαλλήλους της εταιρείας τους είναι μέλη της ομάδας.
  • Οι διαχειριστές εταιρειών μπορούν να ζητήσουν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε πολυεταιρική ομάδα στην οποία συμμετέχουν μέλη της κοινότητάς τους.


Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;