Γιατί μου ζητείται στο Workplace να επιτρέψω την πρόσβαση στο facebook.com;

Το Workplace φιλοξενείται στους διακομιστές του Facebook. Είναι εντελώς ξεχωριστό από τα υπόλοιπα προϊόντα μας, αλλά χρησιμοποιεί τον τομέα facebook.com. Συνδεόμαστε στον συγκεκριμένο τομέα για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να επιτρέψουμε την ενιαία πρόσβαση (SSO).
Μάθετε περισσότερα για την ενιαία πρόσβαση και τις διαφορές μεταξύ του Workplace και του Facebook.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;