Διασφάλιση της παράδοσης των email στο Workplace

Τομείς email
Τα email που στέλνονται από το Workplace προέρχονται από τον τομέα fbworkmail.com.
Ο διαχειριστής των email πρέπει να προσθέσει τον τομέα fbworkmail.com στους αξιόπιστους αποστολείς του παρόχου υπηρεσιών email που χρησιμοποιείτε. Διαφορετικά, οι υπάλληλοι του οργανισμού σας δεν θα μπορούν να λάβουν τα email κατοχύρωσης λογαριασμού ούτε να συνδεθούν στην κοινότητά σας στο Workplace.
Διακομιστές email
Ο διαχειριστής email πρέπει να προσθέσει τις παρακάτω διευθύνσεις IP των διακομιστών αποστολής email στη λίστα επιτρεπόμενων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός σας δεν θα απορρίπτει τα email από το Workplace:
66.220.144.128/25 (66.220.144.128 - 66.220.144.254)
66.220.155.128/25 (66.220.155.128 - 66.220.155.254)
69.171.232.128/25 (69.171.232.128 - 69.171.232.254)
69.63.178.128/25 (69.63.178.128 - 69.63.178.254)
69.63.184.0/25 (69.63.184.0 - 69.63.184.126)
Επαλήθευση προέλευσης email
Για να αποδεικνύει ότι τα email που στέλνονται από τον τομέα fbworkmail.com προέρχονται πράγματι από το Facebook, το Workplace χρησιμοποιεί την καταξιωμένη τεχνολογία DomainKeys Identified Mail (DKIM).
Ο διαχειριστής email θα πρέπει να διαμορφώσει τον πάροχο υπηρεσιών email που χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να επαληθεύει την εγγραφή DKIM όλων των email του Workplace, προκειμένου να είστε σίγουροι ότι τα email που δέχεστε είναι αυθεντικά.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;