Ποιος μπορεί να δημιουργήσει ένα συμβάν στο Κέντρο ασφάλειας στο Workplace;

Μόνο οι Υπεύθυνοι ασφάλειας έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν συμβάντα στο Κέντρο ασφάλειας για το Workplace.
Οι Υπεύθυνοι ασφάλειας ορίζονται από τους διαχειριστές συστήματος. Για να προσθέσετε Υπεύθυνους ασφάλειας:
  1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Admin PanelΠίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
  2. Πατήστε Κέντρο ασφάλειας.
  3. Πατήστε Προσθήκη υπεύθυνου ασφάλειας και συμπληρώστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε.
  4. Πατήστε Προσθήκη.
Οι διαχειριστές συστήματος δεν αποκτούν αυτόματα πρόσβαση στο Κέντρο ασφάλειας. Πρέπει να προσθέσουν πρώτα τον εαυτό τους στους Υπεύθυνους ασφάλειας.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι