Ενσωματώσεις

Για να διαμορφώσετε τις ενσωματώσεις για το Workplace του οργανισμού σας, πρέπει να είστε διαχειριστής του Workplace με σχετικά δικαιώματα. Αν θέλετε να συνδέσετε έναν φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα στο Workplace, πρέπει να είστε διαχειριστής αυτής της ομάδας.
Διαμόρφωση και χρήση ενσωματώσεων
Κοινοποίηση περιεχομένου από το Workplace σε άλλους ιστότοπους