Πώς μπορώ να διαμορφώσω το Microsoft Exchange για το Workplace;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced.
Με το Microsoft Exchange, μπορείτε να προσθέσετε τον τομέα email του Workplace σε μια λευκή λίστα χρησιμοποιώντας το cmdlet Set-MailboxJunkEmailConfiguration.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;