Ειδοποιήσεις

Ειδοποιήσεις

Ειδοποιήσεις

Με τις ειδοποιήσεις μπορείτε να μαθαίνετε όλα τα νέα για τις συζητήσεις και τις εξελίξεις στην εταιρεία σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε για ποια πράγματα ειδοποιείστε και πώς, συμπεριλαμβανόμενων των ειδοποιήσεων στο email σας, των ειδοποιήσεων push, των ειδοποιήσεων ομάδων και των ειδοποιήσεων για εκδηλώσεις.
Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε τα εξής: