Οργανόγραμμα στο Workplace

Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Οι διαχειριστές συστήματος του Workplace πρέπει να εκχωρήσουν δικαίωμα στους χρήστες για την επεξεργασία του Οργανογράμματος. Αν ο διαχειριστής συστήματος δεν έχει ενεργοποιήσει αυτό το δικαίωμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το Οργανόγραμμα.
Το Οργανόγραμμα στο Workplace σάς δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε τα άτομα και τις ομάδες που εργάζονται στην εταιρεία σας, δείχνοντας την ιεραρχία που υπάρχει μεταξύ τους.
Προβολή Οργανογράμματος
  1. Στη Ροή σας, πατήστε Δείτε περισσότερα στο αριστερό μενού.
  2. Πατήστε Οργανόγραμμα.
Για να περιηγηθείτε στο οργανόγραμμα, επιλέξτε άτομα για να δείτε ποιοι είναι οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοί τους. Οι αριθμοί που εμφανίζονται στους γκρι κύκλους του οργανογράμματος δείχνουν τον αριθμό των υφισταμένων του επιλεγμένου ατόμου.
Επεξεργασία Οργανογράμματος
Αν ο διαχειριστής του συστήματος έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να ορίσετε ποιος είναι ο προϊστάμενος και ποιοι οι υφιστάμενοί σας πατώντας Επεξεργασία προφίλ στην κάρτα σας στο Οργανόγραμμα. Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε αυτές τις πληροφορίες στην καρτέλα Πληροφορίες του προφίλ σας.
Σημείωση: Όταν αποχωρεί κάποιο άτομο από την εταιρεία και απενεργοποιείται ο λογαριασμός του, το άτομο αυτό δεν εμφανίζεται πλέον στο Οργανόγραμμα. Αν είστε διαχειριστής συστήματος, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο Οργανόγραμμα από την καρτέλα Άτομα στον Πίνακα διαχείρισης.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι