Πώς μπορώ να βρω το οργανόγραμμα της εταιρείας μου στο Workplace;

Το οργανόγραμμα στο Workplace σάς δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε τα άτομα και τις ομάδες που εργάζονται στην εταιρεία σας, δείχνοντας την ιεραρχία που υπάρχει μεταξύ τους.
Για να βρείτε το οργανόγραμμα της εταιρείας σας:
  1. Πατήστε Δείτε περισσότερα στο αριστερό μενού των Ενημερώσεων.
  2. Πατήστε Οργανόγραμμα.
Για να περιηγηθείτε στο οργανόγραμμα, επιλέξτε άτομα για να δείτε ποιοι είναι οι προϊστάμενοι και οι υφιστάμενοί τους. Οι αριθμοί που εμφανίζονται στους γκρι κύκλους του οργανογράμματος δείχνουν τον αριθμό των υφισταμένων που έχει το επιλεγμένο άτομο.
Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες για την ομάδα σας (π.χ. τον προϊστάμενό σας ή τους άμεσους υφισταμένους σας) στο οργανόγραμμα, εφόσον ο διαχειριστής της κοινότητας έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας προφίλ. Αν έχετε ρόλο διαχειριστή κοινότητας, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο οργανόγραμμα από την καρτέλα Άτομα στον Πίνακα διαχείρισης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;