Παράδοση email

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι τα email που στέλνονται από το Workplace παραδίδονται με ασφάλεια στους παραλήπτες τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των email, ανατρέξτε στο Κέντρο ενημέρωσης πελατών.