Παράδοση email

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι τα email που στέλνονται από το Workplace παραδίδονται με ασφάλεια στους παραλήπτες τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των email, ανατρέξτε στο Κέντρο ενημέρωσης πελατών.

Τομείς email
Τα email που στέλνονται από το Workplace προέρχονται από τον τομέα fbworkmail.com.
Ο διαχειριστής των email πρέπει να προσθέσει τον τομέα fbworkmail.com στους αξιόπιστους αποστολείς του παρόχου υπηρεσιών email που χρησιμοποιείτε. Διαφορετικά, οι υπάλληλοι του οργανισμού σας δεν θα μπορούν να λάβουν τα email κατοχύρωσης λογαριασμού ούτε να συνδεθούν στην κοινότητά σας στο Workplace.
Διακομιστές email
Ο διαχειριστής email πρέπει να προσθέσει τις παρακάτω διευθύνσεις IP των διακομιστών αποστολής email στη λίστα επιτρεπόμενων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο οργανισμός σας δεν θα απορρίπτει τα email από το Workplace:
66.220.144.128/25 (66.220.144.128 - 66.220.144.254)
66.220.155.128/25 (66.220.155.128 - 66.220.155.254)
69.171.232.128/25 (69.171.232.128 - 69.171.232.254)
69.63.178.128/25 (69.63.178.128 - 69.63.178.254)
69.63.184.0/25 (69.63.184.0 - 69.63.184.126)
Επαλήθευση προέλευσης email
Για να αποδεικνύει ότι τα email που στέλνονται από τον τομέα fbworkmail.com προέρχονται πράγματι από το Facebook, το Workplace χρησιμοποιεί την καταξιωμένη τεχνολογία DomainKeys Identified Mail (DKIM).
Ο διαχειριστής email θα πρέπει να διαμορφώσει τον πάροχο υπηρεσιών email που χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να επαληθεύει την εγγραφή DKIM όλων των email του Workplace, προκειμένου να είστε σίγουροι ότι τα email που δέχεστε είναι αυθεντικά.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Για να μην χάνετε τα email του Workplace στη Δευτερεύουσα αλληλογραφία του Microsoft Outlook, χρησιμοποιήστε το PowerShell Exchange Online Commandlet για να δημιουργήσετε 2 κανόνες μεταφοράς:
  • New-TransportRule -Name "Παράκαμψη Εστιασμένων εισερχόμενων για τα email του Workplace" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Τα email του Workplace θα παραδίδονται στα Εισερχόμενα ή στα Εστιασμένα εισερχόμενα και όχι στη Δευτερεύουσα αλληλογραφία ή άλλον φάκελο του Exchange Online"
  • New-TransportRule -Name "Παράκαμψη Δευτερεύουσας αλληλογραφίας για τα email του Workplace" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Τα email του Workplace θα παραδίδονται στα Εισερχόμενα ή στα Εστιασμένα εισερχόμενα και όχι σε άλλον φάκελο του Exchange Online"
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced.
Με το Microsoft Exchange, μπορείτε να προσθέσετε τον τομέα email του Workplace σε μια λευκή λίστα χρησιμοποιώντας το cmdlet Set-MailboxJunkEmailConfiguration.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Ακόμα κι αν ο πάροχος email που χρησιμοποιείτε δέχεται email από το Workplace, υπάρχει πάντα πιθανότητα τα προγράμματα-πελάτες email, όπως το Microsoft Outlook, να χαρακτηρίσουν ένα μήνυμα ως σπαμ ή ανεπιθύμητο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα έπρεπε να ελέγξει τους φακέλους σπαμ ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, για να βρει το email. Αν είναι δυνατό, ο διαχειριστής email θα πρέπει να διασφαλίσει την προσθήκη του τομέα fbworkmail.com στη λίστα αξιόπιστων αποστολέων των προγραμμάτων-πελατών email που χρησιμοποιείτε.
Προτείνουμε να συνεργαστείτε με τον διαχειριστή email για την προσθήκη του τομέα fbworkmail.com στη λίστα αξιόπιστων αποστολέων του προγράμματος-πελάτη email που χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Όταν προσθέτετε έναν τομέα email σε μια λίστα επιτρεπόμενων στο Workplace, αποδεικνύετε ότι έχετε πρόσβαση στο email που θέλετε να χρησιμοποιείτε και παράλληλα επιτρέπετε σε άλλα άτομα με τον ίδιο τομέα email να γίνουν μέλη στο Workplace σας. Όσοι έχουν τον ίδιο τομέα email δεν χρειάζεται να γίνουν μέλη στο ίδιο Workplace. Μπορούν να γίνουν μέλη ή να δημιουργήσουν διαφορετικά Workplace με τον ίδιο τομέα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δεν σας ανήκει ολόκληρος ο τομέας.
Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος σε πολλά Workplace με τον ίδιο τομέα email. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των Workplace που μπορεί να έχει ένας τομέας email ή μια εταιρεία.
Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε τον τομέα σας στη λίστα επιτρεπόμενων στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
You'll need to adjust your DKIM and SPF configuration correctly to ensure mail servers can verify it was you who sent the emails.
Workplace requires that all email replies be sent with DKIM (DomainKeys Identified Mail) or SPF (Sender Policy Framework) alignment. These are industry email security standards that help verify a sender's details, thereby protecting employees from spoof emails. Emails failing these checks are often treated as spam.
To configure DKIM and SPF, please contact your IT administrator with the below information:
Configuration of DKIM and SPF depends on your email server, and your domain's DNS provider. You must have either DKIM or SPF alignment; you can't have both.
For G Suite, follow this guide.
Note that G Suite defaults to its own DKIM signing domain. As this default action will fail DKIM alignment, since the mail isn't signed by your domain, but by a third-party domain, we will still reject your incoming emails. Therefore, you must configure your own DKIM set up.
For Microsoft Office 365, follow this guide.
Learn more about these security standards.
Note: If DKIM and SPF aren't configured correctly, Workplace will reject messages you send for group activity, for example, group posts or comment replies. In the event that this happens, the sender will receive a bounce message, either from Workplace or from other services including Gmail.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;