Έλεγχος ταυτότητας

Διευκολύνετε τα μέλη της κοινότητάς σας να συνδέονται στο Workplace ενσωματώνοντας τον πάροχο υπηρεσιών καθολικής σύνδεσης (SSO) ή τις υπηρεσίες ADFS που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ταυτότητας, ανατρέξτε στο Κέντρο ενημέρωσης πελατών.
Καθολική σύνδεση (SSO)