Τι είναι η προσθήκη τομέων σε λίστα επιτρεπόμενων στο Workplace;

Όταν προσθέτετε έναν τομέα email σε μια λίστα επιτρεπόμενων στο Workplace, αποδεικνύετε ότι έχετε πρόσβαση στο email που θέλετε να χρησιμοποιείτε και παράλληλα επιτρέπετε σε άλλα άτομα με τον ίδιο τομέα email να γίνουν μέλη στο Workplace σας. Όσοι έχουν τον ίδιο τομέα email δεν χρειάζεται να γίνουν μέλη στο ίδιο Workplace. Μπορούν να γίνουν μέλη ή να δημιουργήσουν διαφορετικά Workplace με τον ίδιο τομέα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δεν σας ανήκει ολόκληρος ο τομέας.
Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος σε πολλά Workplace με τον ίδιο τομέα email. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των Workplace που μπορεί να έχει ένας τομέας email ή μια εταιρεία.
Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε τον τομέα σας στη λίστα επιτρεπόμενων στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;