Έγκριση, επεξεργασία ή διαγραφή προσχεδίων δημοσιεύσεων ως συντάκτης στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Αν είστε συντάκτης, κάθε φορά που σας υποβάλλεται ένα προσχέδιο δημοσίευσης, θα λαμβάνετε μια σχετική ειδοποίηση. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το προσχέδιο πριν το δημοσιεύσετε ή να το διαγράψετε.
Επεξεργασία ή διαγραφή προσχεδίου δημοσίευσης από τον συντάκτη του
  1. Πατήστε Αρχική σελίδα και έπειτα επιλέξτε Δημιουργία προσχεδίων για στο αριστερό παράθυρο.
  2. Πατήστε Έτοιμες για έγκριση. Θα εμφανιστούν τα προσχέδια δημοσιεύσεων που σας έχουν σταλεί.
  3. Πατήστε Έλεγχος δίπλα στο προσχέδιο.
  4. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το προσχέδιο ή να προσθέσετε σημειώσεις και να πατήσετε Αίτημα για αλλαγές. Στη συνέχεια, ο δημιουργός του προσχεδίου θα μπορεί να το επεξεργαστεί.
  5. Αν θέλετε να δημοσιεύσετε το προσχέδιο, πατήστε Έγκριση. Το προσχέδιο θα αναρτηθεί ως δημοσίευση στην επιλεγμένη ομάδα.
  6. Για να διαγράψετε το προσχέδιο, πατήστε και έπειτα πατήστε Διαγραφή δημοσίευσης.
Αν είστε ταυτόχρονα δημιουργός προσχεδίων και συντάκτης, θα υπάρχουν δύο καρτέλες στην ενότητα Δημιουργία προσχεδίων για: Δημοσιεύσεις ως συντάκτης και Δημοσιεύσεις ως δημιουργός προσχεδίου.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι