Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Απευθείας υποστήριξης στο Workplace;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced. Η πρόσβαση στην Απευθείας υποστήριξη είναι δυνατή μόνο από υπολογιστή.
Η χρήση της Απευθείας υποστήριξης προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα:
  • Οι διαχειριστές βλέπουν όλα τα αιτήματα υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί από διαχειριστές της εταιρείας.
  • Η Απευθείας υποστήριξη παρέχεται μέσα από το προϊόν. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχειριστές δεν χρειάζεται να βγουν εκτός Workplace για να βρουν βοήθεια.
  • Οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την κατάσταση των αιτημάτων που έχουν υποβάλει, ώστε να παρακολουθούν την πρόοδό τους.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;