Διαγραφή λογαριασμού χρήστη του Workplace ή προγράμματος του Workplace

Η διαγραφή του προφίλ ενός μεμονωμένου χρήστη είναι διαφορετική από τη διαγραφή της παρουσίας του οργανισμού σας στο Workplace.
Διαγραφή λογαριασμού χρήστη από το Workplace
Αν είστε διαχειριστής στο Workplace, μπορείτε να διαγράψετε μόνο λογαριασμούς που είτε δεν έχουν κατοχυρωθεί ποτέ είτε είναι απενεργοποιημένοι μια δεδομένη στιγμή. Αν θέλετε να αφαιρέσετε την πρόσβαση σε έναν λογαριασμό χρήστη αλλά δεν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα του, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό, όχι να τον διαγράψετε.
Τι συμβαίνει όταν διαγράφετε έναν λογαριασμό χρήστη
Αν διαγράψετε τον λογαριασμό ενός χρήστη, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
 • Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί.
 • Ο χρήστης δεν θα μπορεί πλέον να συνδεθεί στο Workplace.
 • Δεν θα βλέπετε το άτομο αυτό στην ενότητα Άτομα του Πίνακα διαχείρισης.
 • Θα διαγραφούν μόνιμα δημοσιεύσεις, σχόλια και μηνύματα.
 • Οι συνάδελφοί σας δεν θα μπορούν να δουν το λογαριασμό στο Workplace.
 • Μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 90 ημέρες για να διαγραφούν όλες οι αλληλεπιδράσεις του χρήστη.
 • Θα διαγραφεί επίσης οποιοδήποτε περιεχόμενο από άλλους χρήστες το οποίο εξαρτάται από το περιεχόμενο των διαγραμμένων χρηστών (π.χ. σχόλια στις δημοσιεύσεις των διαγραμμένων χρηστών).
 • Μέχρι να διαγραφούν αυτές οι πληροφορίες, οι άλλοι χρήστες του Workplace δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές.
 • Κάποια από τα πράγματα που κάνουν οι χρήστες στο Workplace δεν αποθηκεύονται στους λογαριασμούς τους. Για παράδειγμα, κάποιος συνάδελφος μπορεί να έχει ακόμα τα μηνύματα από ένα διαγραμμένο λογαριασμό ακόμα και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού.
 • Ο χρήστης θα αφαιρεθεί από τις ομάδες και θα χάσει τα δικαιώματα που είχε ως διαχειριστής. Σημειώστε ότι αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ξανά το λογαριασμό του χρήστη εντός 14 ημερών από τη διαγραφή του, θα αποκτήσει ξανά τα δικαιώματα διαχειριστή.
Πώς να διαγράψετε τον λογαριασμό ενός χρήστη
Για να διαγράψετε τον λογαριασμό ενός χρήστη, κάντε τα εξής από τον υπολογιστή σας:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης.
 2. Πατήστε Άτομα.
 3. Πατήστε το άτομο που θέλετε να διαγράψετε.
 4. Πατήστε .
 5. Πατήστε Διαγραφή λογαριασμού.
 6. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Διαγραφή ολόκληρης της παρουσίας σας στο Workplace
Οι διαχειριστές μπορούν να διαγράψουν την παρουσία του οργανισμού τους στο Workplace οποιαδήποτε στιγμή. Αν διαγράψετε την παρουσία του οργανισμού σας στο Workplace:
 • Η ενέργεια αυτή δεν μπορεί να αναιρεθεί.
 • Όλοι οι λογαριασμοί, το περιεχόμενο, οι δημοσιεύσεις, τα σχόλια, τα μηνύματα και τα άλλα δεδομένα εντός του συγκεκριμένου Workplace θα διαγραφούν οριστικά.
 • Θα χάσετε άμεσα την πρόσβαση τόσο εσείς όσο και όλα τα μέλη του συγκεκριμένου Workplace.
Για να διαγράψετε την παρουσία του οργανισμού σας στο Workplace, κάντε τα εξής από τον υπολογιστή σας:
 1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης.
 2. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 3. Πατήστε Διαγραφή Workplace.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας σας και συμπληρώστε τη φόρμα.
 5. Πατήστε Διαγραφή Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;