Διαγραφή λογαριασμών Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Μόνο οι διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα μπορούν να διαγράψουν λογαριασμούς Workplace. Αν θέλετε να διαγραφεί ο δικός σας λογαριασμός, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή σας.
Όταν διαγράφετε τον λογαριασμό κάποιου στο Workplace:
  • Ο χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στο Workplace, και οι συνάδελφοί του δεν θα μπορούν να δουν τον λογαριασμό στο Workplace.
  • Οι δημοσιεύσεις, τα σχόλια και άλλα δεδομένα του συγκεκριμένου ατόμου τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε συστήματα διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας θα διαγραφούν. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως 90 ημέρες. Μέχρι να διαγραφούν αυτές οι πληροφορίες, οι άλλοι χρήστες του Workplace δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές.
  • Κάποια από τα πράγματα που κάνουν οι χρήστες στο Workplace δεν αποθηκεύονται στους λογαριασμούς τους. Για παράδειγμα, κάποιος συνάδελφος θα μπορεί να διαβάσει παλιά μηνύματα από λογαριασμούς που έχουν διαγραφεί.
  • Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί.
Μπορείτε να διαγράψετε μόνο λογαριασμούς Workplace που είτε είναι απενεργοποιημένοι είτε δεν κατοχυρώθηκαν ποτέ.
Σημείωση: Η διαγραφή του προφίλ ενός μεμονωμένου χρήστη διαφέρει από τη διαγραφή του Workplace του οργανισμού σας.
Για να διαγράψετε τον λογαριασμό κάποιου ατόμου στο Workplace
  1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερού μενού του Workplace.
  2. Πατήστε People Άτομα.
  3. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να βρείτε το άτομο του οποίου τον λογαριασμό θέλετε να διαγράψετε.
  4. Πατήστε more options στα δεξιά του ονόματος του ατόμου και έπειτα επιλέξτε Διαγραφή λογαριασμού.
  5. Ελέγξτε τις πληροφορίες και έπειτα πατήστε Διαγραφή λογαριασμού.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι