Πώς μπορώ να συνδέσω μια ομάδα του Workplace;

Οι συνδεδεμένες ομάδες αποτελούν μια προτεινόμενη λίστα ομάδων που έχουν επιλεχθεί από έναν διαχειριστή ομάδας. Για να δείτε τη λίστα με τις προτεινόμενες ομάδες, πηγαίνετε στην ομάδα σας, πατήστε Περισσότερα και έπειτα πατήστε Πληροφορίες.
Για να προτείνετε μια ομάδα:
  1. Από την ομάδα σας, πατήστε Three dots πάνω δεξιά.
  2. Πατήστε Επιλογές διαχείρισης.
  3. Πηγαίνετε προς τα κάτω και πατήστε δίπλα στις Προτεινόμενες ομάδες.
  4. Επιλέξτε την προτεινόμενη ομάδα και πατήστε Πρόταση.
  5. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο διαχείρισης ομάδων στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;