Ποιες είναι οι απαιτήσεις για το Active Directory Sync στο Workplace;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced.
Το AD Sync απαιτεί τα ακόλουθα:
  • Η εγκατάσταση του λογισμικού πρέπει να γίνει από χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή τομέων στο AD.
  • Το AD Sync έχει σχεδιαστεί για να εκτελείται σε Windows Server 2012 R2 ή Windows Server 2016. Παρότι μπορεί να λειτουργούν και άλλες διαμορφώσεις (όταν έχουν επιλεγεί τα Αγγλικά ΗΠΑ (en_US) ως γλώσσα του λειτουργικού συστήματος), δεν υποστηρίζονται από το Workplace.
  • Το AD Sync πρέπει να εκτελείται σε υπολογιστή που συνδέεται στον ίδιο τομέα με τον ελεγκτή AD στον οποίο ανήκουν οι χρήστες σας στο Workplace. Αν οι χρήστες σας στο Workplace ανήκουν σε πολλούς τομείς AD, μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης και διαμόρφωσης του AD Sync σε έναν διακομιστή σε κάθε τομέα.
  • Απαιτούνται τα παρακάτω προϊόντα της Microsoft, τα οποία εγκαθίστανται μαζί με το AD Sync, αν δεν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα στον διακομιστή: .NET Framework 4.5.2 και SQL Server 2014 Express LocalDB (μια "ελαφριά" έκδοση του SQL Server Express) για την αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών. Πρέπει να εγκατασταθούν όλες οι ενημερώσεις.
  • Για κάθε ομάδα χρηστών που θέλετε να συγχρονίσετε με το Workplace από το Facebook, πρέπει να ορίσετε τα εξής: το αποκλειστικό όνομα (DN) της ριζικής καταχώρησης στο Active Directory που περιλαμβάνει τους χρήστες και είτε ένα φίλτρο LDAP είτε μια ομάδα του Active Directory που θα προσδιορίζει τους χρήστες που θέλετε να συγχρονίσετε με το Workplace.
  • Ο ελεγκτής τομέα πρέπει να υποστηρίζει τις συνδέσεις LDAPS (SSL) μέσω της θύρας 636.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;