Μετεγκατάσταση στο νέο τύπο ομάδας "Ομάδες και πρότζεκτ" στο Workplace

Οι συνάδελφοι στο Workplace συχνά χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό συνομιλιών και ομάδων τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" για να συνεργάζονται. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι η εναλλαγή μεταξύ συνομιλιών και δημοσιεύσεων είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Σχεδιάσαμε εκ νέου τον τύπο ομάδας "Ομάδες και πρότζεκτ", ώστε οι συνομιλίες να συγχρονίζονται αυτόματα μαζί του. Τα μέλη των συνομιλιών και των ομάδων παραμένουν συγχρονισμένα καθώς τα άτομα συνδέονται και αποχωρούν, ώστε οι συζητήσεις να μπορούν να μετακινούνται εύκολα μεταξύ τους. Η δυνατότητα συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο σε αυτές τις ομάδες διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ τους, παρέχοντας έναν απλούστερο τρόπο για να επικοινωνούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στον τύπο ομάδας "Ομάδες και πρότζεκτ" για αυτόν το σκοπό:
  • Η ομάδα μπορεί να περιέχει έως 250 μέλη.
  • Η ομάδα και η συνομιλία θα έχουν τα ίδια συγχρονισμένα μέλη, το ίδιο όνομα και την ίδια φωτογραφία εξωφύλλου.
  • Στην ομάδα δεν υπάρχουν συντονιστές, αλλά μόνο διαχειριστές.
  • Οι ομάδες τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" δεν επιτρέπουν αυτοματοποιημένη συμμετοχή, όπως "Προσθήκη τμημάτων σε ομάδες".
  • Για να συνδέσει ένας διαχειριστής μια συνομιλία σε μια ομάδα, μπορεί να μεταβεί στη σελίδα "Ρυθμίσεις ομάδας".
Τι θα συμβεί με τις υπάρχουσες ομάδες τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ";
Αν έχετε μια ομάδα τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" που πληροί ήδη τα παραπάνω κριτήρια, δεν θα υπάρχει καμία αλλαγή. Μετεγκαθιστούμε όλες τις υπάρχουσες ομάδες τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" σε ομάδες συζητήσεων και οι συνομιλίες θα αποσυνδεθούν. Οι αποσυνδεδεμένες συνομιλίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν, απλώς δεν θα είναι συνδεδεμένες με την ομάδα.
Πώς θα ξέρω ποιες ομάδες επηρεάζονται;
Αν οποιαδήποτε ομάδα που διαχειρίζεστε επηρεάζεται:
  1. Θα λάβετε ένα email με μια λίστα όλων των ομάδων που επηρεάζονται.
  2. Θα δείτε μια ειδοποίηση στο πάνω μέρος κάθε ομάδας που επηρεάζεται, η οποία θα σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις ή να αποσυνδέσετε τη συνομιλία.
Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια, οι ομάδες τύπου "Ομάδες και πρότζεκτ" θα μεταφερθούν σε μια ομάδα συζήτησης και η συνομιλία θα αποσυνδεθεί. Θα εμφανιστεί μια νέα ειδοποίηση στο πάνω μέρος κάθε αποσυνδεδεμένης ομάδας, η οποία θα επιτρέπει στους διαχειριστές να συνδέσουν ξανά τη συνομιλία.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;