Πώς μπορώ να προσθέσω έναν υπάλληλο πρώτης γραμμής στην κοινότητά μου στο Workplace;

Για να προσθέσετε έναν υπάλληλο πρώτης γραμμής στην κοινότητά σας:
 1. Από τον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Άτομα
 2. Πατήστε Προσθήκη ατόμων.
 3. Πατήστε Προσθήκη μεμονωμένου ατόμου.
 4. Συμπληρώστε τα στοιχεία του. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τουλάχιστον το όνομα και το αναγνωριστικό υπαλλήλου.
  • Σημείωση: Εάν ο υπάλληλος δεν διαθέτει εταιρική διεύθυνση email, τότε θα χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να τον προσκαλέσετε στο Workplace.
 5. Πατήστε Προσθήκη.
Αν θέλετε να προσκαλέσετε έναν υπάλληλο χωρίς εταιρική διεύθυνση email
Για να επιτρέψετε στον υπάλληλό σας να κατοχυρώσει το λογαριασμό του:
 1. Επιστρέψτε στην οθόνη Άτομα και αναζητήστε τον υπάλληλο που μόλις προσθέσατε.
 2. Πατήστε δίπλα από το όνομα του υπαλλήλου.
 3. Πατήστε Λήψη κωδικού πρόσβασης.
 4. Δώστε τον κωδικό πρόσβασης στον υπάλληλο και ζητήστε του να γραφτεί στο Workplace μέσω της διεύθυνσης work.workplace.com/work/accesscode. Έτσι ο υπάλληλος θα μπορεί να δημιουργήσει ένα όνομα χρήστη κι έναν κωδικό πρόσβασης.
Αν θέλετε να προσκαλέσετε έναν υπάλληλο με εταιρική διεύθυνση email
Για να επιτρέψετε στον υπάλληλό σας να κατοχυρώσει το λογαριασμό του:
 1. Επιστρέψτε στην οθόνη Άτομα και αναζητήστε τον υπάλληλο που μόλις προσθέσατε.
 2. Πατήστε δίπλα από το όνομα του υπαλλήλου.
 3. Πατήστε Πρόσκληση.
 4. Ο υπάλληλος θα λάβει ένα email που θα του ζητά να κατοχυρώσει το λογαριασμό του.
Μετατροπή λογαριασμού σε λογαριασμό υπαλλήλου πρώτης γραμμής
Για να ορίσετε ένα άτομο ως υπάλληλο πρώτης γραμμής:
 1. Από τον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Υπάλληλοι πρώτης γραμμής.
 2. Πατήστε Προσθήκη ατόμων.
 3. Πατήστε Προσθήκη υπάρχοντος προφίλ.
 4. Αναζητήστε τον υπάλληλο κι επιλέξτε το όνομά του.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;