Προσθήκη εργαζομένου πρώτης γραμμής στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Αυτό το άρθρο αφορά μόνο διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα.
Μπορείτε να προσθέσετε εργαζομένους πρώτης γραμμής απευθείας στο Workplace, ή να προσθέσετε λογαριασμούς Workplace που έχουν ήδη δημιουργηθεί στο Frontline.
Για να προσθέσετε έναν εργαζόμενο πρώτης γραμμής απευθείας στο Workplace:
  1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
  2. Πατήστε Frontline Frontline.
  3. Πατήστε Προσθήκη ατόμων πάνω δεξιά και έπειτα πατήστε Δημιουργία νέου προφίλ.
  4. Εισαγάγετε τουλάχιστον ένα όνομα και μετά πατήστε Προσθήκη.
Για να προσθέσετε υπάρχοντες λογαριασμούς Workplace στο Frontline:
  1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
  2. Πατήστε Frontline Frontline.
  3. Πατήστε Προσθήκη ατόμων πάνω δεξιά και έπειτα πατήστε Προσθήκη υπαρχόντων προφίλ.
  4. Εισαγάγετε τα ονόματα των ατόμων και πατήστε πάνω τους όταν εμφανιστούν στο αναπτυσσόμενο μενού.
    • Μπορείτε επίσης να πατήσετε Εισαγωγή αρχείου, για να προσθέσετε πολλά άτομα ταυτόχρονα στο Frontline.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι