Ποια πρότυπα ενσωμάτωσης λύσεων ΕΜΜ υποστηρίζει το Workplace;

Το Workplace υποστηρίζει τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει το appconfig.org. Τα μέλη του Appconfig περιλαμβάνουν τις εξής εταιρείες:
  • VMware
  • MobileIron
  • IBM
  • SOTI
  • JAMF
  • Blackberry
Για να διαμορφώσετε τις εφαρμογές Workplace με οποιαδήποτε από αυτές τις λύσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
Αν ο προμηθευτής της λύσης ΕΜΜ που χρησιμοποιείτε δεν μετέχει στο appconfig.org, ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα για την υποστήριξη λύσεων προμηθευτών που δεν μετέχουν στο appconfig.org.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;