Διαμόρφωση των φακέλων δευτερεύουσας αλληλογραφίας και εστιασμένων εισερχόμενων του Microsoft Outlook για το Workplace

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced.
Για να μην χάνετε τα email του Workplace στη Δευτερεύουσα αλληλογραφία του Microsoft Outlook, χρησιμοποιήστε το PowerShell Exchange Online Commandlet για να δημιουργήσετε δύο κανόνες μεταφοράς:
> New-TransportRule -Name "Παράκαμψη Εστιασμένων εισερχόμενων για τα email του Workplace" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Τα email του Workplace θα παραδίδονται στα Εισερχόμενα ή στα Εστιασμένα εισερχόμενα και όχι στη Δευτερεύουσα αλληλογραφία ή άλλον φάκελο του Exchange Online"
> New-TransportRule -Name "Παράκαμψη Δευτερεύουσας αλληλογραφίας για τα email του Workplace" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Τα email του Workplace θα παραδίδονται στα Εισερχόμενα ή στα Εστιασμένα εισερχόμενα και όχι σε άλλον φάκελο του Exchange Online"
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;