Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων από ομαδικές συνομιλίες στο Workplace Chat

Βοήθεια για την εφαρμογή για iPhone
Βοήθεια για υπολογιστές
Βοήθεια για την εφαρμογή για Android
Βοήθεια για την εφαρμογή για iPad
Αν βρίσκεστε σε μια ομαδική συνομιλία στο Workplace Chat, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για μηνύματα και αντιδράσεις σε μηνύματα.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων ομαδικής συνομιλίας μέσω Workplace σε πρόγραμμα περιήγησης για υπολογιστές
  1. Στις Chats Συνομιλίες, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στη συνομιλία που θέλετε να θέσετε σε σίγαση ή να επαναφέρετε.
  2. Πατήστε τις 3 οριζόντιες τελείες στα δεξιά.
  3. Πατήστε Mute chat Σίγαση συνομιλίας ή Unmute chat Επανέναρξη συνομιλίας.
  4. Αν επιλέξετε Mute chat Σίγαση συνομιλίας, επιλέξτε το χρονικό διάστημα σίγασης της συνομιλίας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων ομαδικής συνομιλίας μέσω της εφαρμογής Workplace Chat για υπολογιστές
  1. Κάντε δεξί κλικ στη συνομιλία που θέλετε να θέσετε σε σίγαση ή να επαναφέρετε.
  2. Πατήστε Mute notifications Σίγαση ειδοποιήσεων ή Unmute notifications Επανέναρξη ειδοποιήσεων.
  3. Αν επιλέξετε Mute notifications Σίγαση ειδοποιήσεων, επιλέξτε το χρονικό διάστημα σίγασης της συνομιλίας και έπειτα πατήστε Επιβεβαίωση.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι