Εγκατάσταση ενσωμάτωσης για το Dropbox στο Workplace

Η ενσωμάτωση για το Dropbox επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν εύκολα αρχεία από το Dropbox απευθείας στο Workplace για υπολογιστές και κινητά. Τους δίνει επίσης δυνατότητα εξουσιοδοτημένης προεπισκόπησης ώστε να μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για αρχεία στο Dropbox χωρίς να κλείνουν το Workplace. Μπορείτε να συνδέσετε ένα φάκελο του Dropbox με μια ομάδα στο Workplace, ώστε οι εταιρικές ομάδες σας να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους και να βλέπουν ποιος εργάζεται σε κάθε αρχείο.
  1. Πηγαίνετε στον Κατάλογο ενσωματώσεων του Workplace από τον υπολογιστή σας.
  2. Αναζητήστε το Dropbox.
  3. Πατήστε Ρύθμιση στο Workplace.
  4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου. Πατήστε .
  5. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Dropbox.
  6. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να παραχωρήσετε στο Workplace από το Facebook πρόσβαση στο λογαριασμό σας Dropbox, πατήστε Allow (Να επιτραπεί).
  7. Το παράθυρο διαλόγου θα κλείσει και η ενσωμάτωση για το Dropbox θα ενεργοποιηθεί για όλα τα μέλη του οργανισμού σας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;