Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια ομάδα Workplace από μια λίστα διανομής διευθύνσεων email;

Πρέπει να είστε διαχειριστής και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από τον υπολογιστή σας για να δημιουργήσετε μια ομάδα από μια λίστα διανομής διευθύνσεων email. Προς το παρόν, μπορείτε να εισάγετε μόνο ομάδες διευθύνσεων email Microsoft και G Suite.
Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 500 ομάδες Workplace με βάση τις ομάδες διευθύνσεων email Microsoft και G Suite. Για να δημιουργήσετε μια ομάδα από μια λίστα διανομής διευθύνσεων email:
  1. Από τις Ενημερώσεις, πατήστε Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού.
  2. Πατήστε Ομάδες.
  3. Πατήστε Δημιουργία πολλών ομάδων επάνω δεξιά και έπειτα πατήστε Δημιουργία ομάδων από λίστα με διευθύνσεις email.
  4. Επιλέξτε Microsoft ή G Suite και έπειτα πατήστε Ξεκινήστε.
  5. Επιλέξτε έναν λογαριασμό και έπειτα επιλέξτε τη λίστα ή τις λίστες διανομής από την/τις οποία/ες θέλετε να δημιουργήσετε μια ομάδα ή ομάδες.
  6. Πατήστε Συνέχεια με [αριθμό] ομάδες.
  7. Αλλάξτε τους διαχειριστές της ομάδας αλλάζοντας τους διαχειριστές της ομάδας email Microsoft ή G Suite. Θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέους διαχειριστές ή συντονιστές μέσα στην ομάδα στο Workplace.
  8. Πατήστε Τέλος
  9. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για την ομάδα ή τις ομάδες σας και έπειτα πατήστε "Συνέχεια με [αριθμό] ομάδες".
  10. Πατήστε Δημιουργία ομάδων.
Σημείωση: Τυχόν αλλαγές που κάνετε στις ομάδες Workplace δεν θα εφαρμόζονται στις αντίστοιχες ομάδες email Microsoft ή G Suite. Ωστόσο, όταν προσθέτετε άτομα στις ομάδες email Microsoft ή G Suite, αυτά θα προστίθενται αυτόματα στις αντίστοιχες ομάδες Workplace. Εάν αφαιρέσετε άτομα από τις ομάδες email Microsoft ή G Suite, αυτά δεν θα αφαιρούνται από τις αντίστοιχες ομάδες Workplace. Εάν ένα μέλος της ομάδας αποχωρήσει από την ομάδα, δεν θα προστεθεί πάλι την επόμενη φορά που θα συγχρονιστεί η ομάδα με τη λίστα διευθύνσεων email.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;