Πώς μπορώ να δημιουργήσω ομάδα στο Workplace από μια λίστα διανομής email;

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Essential και του Workplace Advanced. Για να δημιουργήσετε ομάδα από μια λίστα διανομής email, πρέπει να είστε διαχειριστής και να έχετε συνδεθεί στο Workplace από υπολογιστή. Προς το παρόν, μπορείτε να εισαγάγετε μόνο ομάδες email Microsoft και G Suite.
Μπορείτε να δημιουργήσετε έως 500 ομάδες στο Workplace με βάση ομάδες email Microsoft και G Suite. Για να δημιουργήσετε ομάδα από μια λίστα διανομής email:
  1. Στον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Ομάδες > Δημιουργία πολλών ομάδων > Δημιουργία ομάδων από λίστα με διευθύνσεις email.
  2. Πατήστε Ξεκινήστε.
  3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό και έπειτα επιλέξτε τη λίστα ή τις λίστες διανομής από τις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε ομάδα ή ομάδες.
  4. Πατήστε "Συνέχεια με [αριθμός] ομάδες".
  5. Για να αλλάξετε τους διαχειριστές της ομάδας, αλλάξτε τους διαχειριστές της ομάδας email Microsoft ή G Suite. Θα μπορείτε να προσθέσετε νέους διαχειριστές ή συντονιστές μέσα από την ομάδα στο Workplace.
  6. Πατήστε Τέλος.
  7. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για την ομάδα ή τις ομάδες σας και πατήστε "Συνέχεια με [αριθμός] ομάδες".
  8. Πατήστε Δημιουργία ομάδων.
Σημείωση: Οι αλλαγές που κάνετε στις ομάδες σας στο Workplace δεν εφαρμόζονται στις αντίστοιχες ομάδες email Microsoft ή G Suite. Ωστόσο, αν προσθέσετε άτομα στις ομάδες email Microsoft ή G Suite, τα άτομα αυτά θα προστεθούν αυτόματα στις αντίστοιχες ομάδες στο Workplace. Αν αφαιρέσετε άτομα από τις ομάδες email Microsoft ή G Suite, τα άτομα αυτά δεν θα αφαιρεθούν από τις αντίστοιχες ομάδες στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;