Σύνδεση φακέλου από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα στο Workplace

Βοήθεια για υπολογιστές
Για να συνδέσετε έναν φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με μια ομάδα, πρέπει να είστε διαχειριστής της ομάδας στο Workplace.
Μπορείτε να συνδέσετε φακέλους από υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud με την ομάδα σας στο Workplace, αν ο διαχειριστής του Workplace σας έχει ενεργοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες.
Μπορείτε να συνδέσετε περισσότερους από έναν φακέλους από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud (π.χ. 2 φακέλους από το Google Drive). Μπορείτε επίσης να συνδέσετε φακέλους από διαφορετικές υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud (π.χ. έναν φάκελο από το Dropbox και έναν από το Microsoft OneDrive).
Για να συνδέσετε έναν φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud με την ομάδα σας στο Workplace:
 1. Στην ομάδα σας, πατήστε την καρτέλα Αρχεία. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε Περισσότερα για να εμφανιστεί αυτή η επιλογή.
 2. Πατήστε Σύνδεση φακέλου.
  • Αν έχετε ήδη συνδέσει τουλάχιστον έναν φάκελο, πατήστε Προσθήκη και έπειτα, Σύνδεση φακέλου.
 3. Επιλέξτε την υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud από την οποία θέλετε να συνδέσετε έναν φάκελο.
 4. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να συνδέσετε.
 5. Πατήστε Σύνδεση φακέλου.
Τι συμβαίνει όταν συνδέετε έναν φάκελο;
 • Ο φάκελος και όλα τα αρχεία που περιέχονται σε αυτόν θα εμφανίζονται πλέον στην καρτέλα Αρχεία και μέσα.
 • Η σύνδεση ενός φακέλου δεν συνεπάγεται και την αυτόματη πρόσβαση όλων των μελών της ομάδας σε αυτόν. Για να εκχωρήσετε πρόσβαση στα μέλη της ομάδας, πρέπει να το κάνετε απευθείας από τον φάκελο της υπηρεσίας αποθήκευσης στο cloud.
 • Όταν οι χρήστες κοινοποιούν έναν σύνδεσμο για ένα αρχείο ή έναν φάκελο από μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, το Workplace θα προσπαθεί να εμφανίσει μια προεπισκόπηση του αρχείου ή του εγγράφου. Στην περίπτωση περιεχομένου που δεν είναι ορατό σε όλους στον οργανισμό σας, θα ζητείται από τους χρήστες να συνδέσουν τον λογαριασμό τους στο Workplace με την υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud ώστε το Workplace να μπορεί να διαπιστώσει εάν έχουν δικαίωμα προβολής του περιεχομένου.
 • Μπορείτε να δείτε τα αρχεία που ενημερώθηκαν τελευταία στον φάκελο από το παράθυρο στα δεξιά της αρχικής σελίδας της ομάδας σας.
Για να αποσυνδέσετε έναν φάκελο μιας υπηρεσίας αποθήκευσης στο cloud από την ομάδα σας στο Workplace:
 1. Πατήστε την καρτέλα Αρχεία στην ομάδα σας. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε Περισσότερα για να εμφανιστεί αυτή η επιλογή.
 2. Πατήστε More δίπλα στον συνδεδεμένο φάκελο.
 3. Πατήστε Αποσύνδεση φακέλου.
 4. Πατήστε Επιβεβαίωση.
Όταν αποσυνδέετε έναν φάκελο, δεν αφαιρείτε και την πρόσβαση των μελών της ομάδας στον συγκεκριμένο φάκελο. Αν θέλετε να αφαιρέσετε την πρόσβαση των μελών της ομάδας στον φάκελο, πρέπει να το κάνετε απευθείας από τον φάκελο της υπηρεσίας αποθήκευσης στο cloud.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι