Διαχείριση χρηστών Workplace μέσω παρόχου ταυτότητας στο cloud

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Advanced.
Η χρήση ενός παρόχου ταυτότητας στο cloud είναι ένας απλός τρόπος για να αυτοματοποιήσετε τη διαχείριση λογαριασμών στο Workplace. Οι συνεργάτες μας διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης προσφέρουν τα παρακάτω οφέλη:
  • Κεντρικό σημείο συλλογής των δεδομένων των χρηστών. Συνδέστε την κύρια βάση δεδομένων ταυτότητας (π.χ. Microsoft Active Directory ή Oracle Directory Server) με έναν κατάλογο στο cloud για να συγχρονιστούν οι λογαριασμοί χρηστών σε όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του Workplace. Ένας παράγοντας (agent) ή ένα πρόσθετο (plugin) του παρόχου ταυτότητας στο cloud συγχρονίζει τις αλλαγές στην κύρια βάση δεδομένων ταυτότητας με ένα αντίγραφό της στο cloud.
  • Ενοποιημένο σύστημα καταγραφής. Διατηρήστε ενημερωμένη την κύρια βάση δεδομένων ταυτότητας καθώς αλλάζει το προσωπικό του οργανισμού σας.
  • Συγχρονισμός αλλαγών λογαριασμών στο Workplace. Οι αλλαγές στις πληροφορίες και την κατάσταση των λογαριασμών των χρηστών συγχρονίζονται μεταξύ του παρόχου ταυτότητας στο cloud και του Workplace, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για μη αυτόματη διαχείριση κατά την πρόσληψη ή την αποχώρηση ατόμων από τον οργανισμό σας.
Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται εδώ ως διαχειριστής συστήματος για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή ενσωμάτωσης για τη δημιουργία (provisioning) λογαριασμών χρηστών. Τα βήματα αυτά θα σας δώσουν τις ακόλουθες τιμές που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης:
  • Διακριτικό πρόσβασης: Το διακριτικό πρόσβασης που επιτρέπει σε μια εφαρμογή να διαχειρίζεται λογαριασμούς.
  • SCIM URL: Το τελικό σημείο του ΑΡΙ που θα χρησιμοποιεί μια εφαρμογή cloud για να διαχειρίζεται λογαριασμούς.
  • Αναγνωριστικό κοινότητας: Το αναγνωριστικό του οργανισμού σας, το οποίο επιτρέπει σε μια εφαρμογή cloud να διακρίνει τις διάφορες παρουσίες του Workplace.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου ταυτότητας στο cloud.
Να θυμάστε ότι το Workplace υποστηρίζει την εγγενή ενσωμάτωση με τους ακόλουθους συνεργάτες:
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;