Ποιοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν χρήστες πρώτης γραμμής στο Workplace;

Οι υπάλληλοι πρώτης γραμμής είναι άτομα που πρωταρχικός τους ρόλος είναι να δουλεύουνε απευθείας με πελάτες ή με το ευρύτερο κοινό είτε παρέχοντας υπηρεσίες και υποστήριξη είτε πουλώντας προϊόντα. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται άμεσα στην κατασκευή και διανομή προϊόντων συμπεριλαμβάνονται επίσης στους υπάλληλους της πρώτης γραμμής.
Για να διαπιστώσετε εάν ένας υπάλληλος πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα Workplace Frontline, αναρωτηθείτε:
Ο υπάλληλος έχει μια διεύθυνση email που δεν τη μοιράζεται με άλλους;
  • Σε περίπτωση που δεν έχει τη δική του διεύθυνση email, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Workplace Frontline. Εάν ο υπάλληλος έχει τη δική του διεύθυνση email, τότε πληροί τις προϋποθέσεις για το Workplace Frontline μόνο εάν ισχύουν τα παρακάτω.
Ο υπάλληλος εργάζεται εκτός γραφείου (ή δεν χρησιμοποιεί μία συσκευή αποκλειστικά γι αυτόν) τουλάχιστον για το 50% του ωραρίου εργασίας;
  • Αν ναι, τότε ο υπάλληλος θεωρείται εργαζόμενος πρώτης γραμμής.
Ο υπάλληλος πληρώνεται με την ώρα;
  • Αν ναι, τότε ο υπάλληλος θεωρείται εργαζόμενος πρώτης γραμμής.
Άλλες προϋποθέσεις
Τέλος, οι αρμοδιότητες του υπαλλήλου πρέπει να ταιριάζουν με μία από τις παρακάτω:
  • Να είναι εργαζόμενος που επικοινωνεί με πελάτες, όπως υπάλληλος στον τομέα των πωλήσεων, υπάλληλος υποδοχής, συνέταιρος κλπ.
  • Να εργάζεται παρασκηνιακά, όπως σε αποθήκες ή σε υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.
  • Να εργάζεται σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας ή σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως αστυνομικός, υπάλληλος διαχείρισης απορριμάτων, υπάλληλος επισκευής ηλεκτρολογικών γραμμών, υπάλληλος στο τμήμα ύδρευσης.
  • Να εργάζεται στον τομέα της υγείας, όπως να προσφέρει νοσηλευτικές ή ιατρικές υπηρεσίες.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;