Σήματα

Με τα σήματα μπορείτε να γιορτάζετε τα επιτεύγματα των συναδέλφων σας. Επιλέξτε από τα προεπιλεγμένα σήματα ή δημιουργήστε τα δικά σας προσαρμοσμένα βραβεία για τον οργανισμό σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναγνώριση επιτευγμάτων στο Workplace, επισκεφτείτε το Κέντρο ενημέρωσης πελατών.

Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για διαχειριστές του Workplace Advanced και του Workplace Enterprise.
Η διαχείριση των σημάτων γίνεται από τους διαχειριστές συστήματος, τους συντονιστές περιεχομένου και τους υπεύθυνους λογαριασμού, καθώς και από κάθε διαχειριστή με προσαρμοσμένο ρόλο που περιλαμβάνει το δικαίωμα διαχείρισης σημάτων.
Λάβετε υπόψη ότι οι διαχειριστές μπορούν να δώσουν μόνο μη αυτόματα σήματα. Τα αυτόματα σήματα δίνονται από το σύστημα με βάση ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων και δεν είναι υπό τον έλεγχο των διαχειριστών. Οι οδηγίες αυτές ισχύουν μόνο για τα μη αυτόματα σήματα.
Για να δώσετε σήματα στα μέλη της κοινότητάς σας ως διαχειριστής:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Σήματα. Δίπλα στη λίστα των σημάτων που μπορούν να δοθούν από τους διαχειριστές θα υπάρχει το κουμπί Απονομή.
 3. Πατήστε Απονομή και γράψτε τα ονόματα των ατόμων στα οποία θέλετε να δώσετε το σήμα. Τα συγκεκριμένα άτομα θα λάβουν το σήμα.
 4. Πατήστε Κλείσιμο.
Για να αφαιρέσετε τα σήματα που έχουν δοθεί στα μέλη της κοινότητάς σας ως διαχειριστής:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης πάνω αριστερά στο Workplace.
 2. Πατήστε Σήματα. Θα δείτε μια λίστα με τα σήματα που είναι διαθέσιμα στον οργανισμό σας. Δίπλα στα σήματα που μπορούν να δοθούν και να αφαιρεθούν από τους διαχειριστές θα υπάρχει το κουμπί Απονομή.
 3. Για να αφαιρέσετε ένα σήμα, πατήστε τον αριθμό των ατόμων στα οποία έχει δοθεί το σήμα. Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα άτομα που έχουν λάβει το σήμα. Πατήστε Αφαίρεση δίπλα στο όνομα κάποιου για να του αφαιρέσετε το σήμα.
 4. Πατήστε Κλείσιμο.
Για να απενεργοποιήσετε τη χρήση σημάτων στο Workplace:
 1. Πατήστε Πίνακας διαχείρισης και έπειτα πατήστε Σήματα.
 2. Κάτω από την επιλογή Διαθέσιμο, πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα σήμα.
Μάθετε πώς να δημιουργείτε προσαρμοσμένα σήματα στο Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
The Badges tool in your Admin Panel lets you recognize employees for their role or achievements. With custom badges, you can create unique badges with your own images and titles.
To create a custom badge from your desktop computer:
 1. From your News Feed, click Admin Panel in the left menu.
 2. Click Badges, then click Create New Badge.
 3. Click Upload Image to select the image you want to use for the badge icon.
 4. Add a name for the badge, and add a description for what the badge is awarded for.
 5. Click Save.
Keep in mind that once a badge has been created you can't edit it. If you want to edit the image, title or description you need to delete the badge, recreate and award it again.
Learn how to award or remove a badge on Workplace.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;