Πώς λειτουργούν οι προεπιλεγμένες ομάδες στο Workplace;

Μόνο οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις των προεπιλεγμένων ομάδων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προεπιλεγμένες ομάδες, θα πρέπει να συνδεθείτε στο Workplace από τον υπολογιστή σας.
Οι υπάρχουσες ομάδες μπορούν να προστεθούν στις προεπιλεγμένες ομάδες ή να αφαιρεθούν από αυτές. Τα νέα μέλη των κοινοτήτων του Workplace προστίθενται στις προεπιλεγμένες ομάδες όταν δημιουργούν τους λογαριασμούς τους. Οι διαχειριστές μιας κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στις προεπιλεγμένες ομάδες άτομα που είναι ήδη μέλη της κοινότητας.
Λάβετε υπόψη ότι οι προεπιλεγμένες ομάδες πρέπει να είναι ανοιχτές ομάδες.
Για να προσθέσετε συναδέλφους σε προεπιλεγμένες ομάδες ή να τους αφαιρέσετε από αυτές όταν είστε συνδεδεμένοι στο Workplace από τον υπολογιστή σας:
  1. Στον Πίνακα διαχείρισης, πατήστε Ομάδες και έπειτα πατήστε δίπλα στη συγκεκριμένη ομάδα.
  2. Επιλέξτε Προσθήκη στις προεπιλεγμένες ομάδες ή Αφαίρεση από τις προεπιλεγμένες ομάδες.
  3. Αν προσθέτετε μια ανοιχτή ομάδα σε μια προεπιλεγμένη ομάδα, πατήστε Προσθήκη όλων των υπαρχόντων μελών της κοινότητας στην ομάδαγια να προσθέσετε όλα τα υπάρχοντα μέλη της κοινότητας στην ομάδα και έπειτα πατήστε OK. Διαφορετικά, αποεπιλέξτε την επιλογή και πατήστε OK.
Αν ο διαχειριστής μιας κοινότητας επισημάνει μια ομάδα ως προεπιλεγμένη ομάδα, τα νέα μέλη θα προστίθενται αυτόματα σε αυτή την ομάδα.
Σημείωση: Αν μια ομάδα έχει μια συνδεδεμένη συνομιλία, μπορεί να μην είναι κατάλληλη για να επισημανθεί ως προεπιλεγμένη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ομάδες με συνδεδεμένες συνομιλίες έχουν όριο 250 μελών. Μάθετε περισσότερα για τις συνδεδεμένες συνομιλίες.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;