Δημιουργία προεπιλεγμένης ομάδας στο Workplace

Αυτό το άρθρο αφορά μόνο διαχειριστές με σχετικά δικαιώματα. Για να δημιουργήσετε προεπιλεγμένες ομάδες, πρέπει να συνδεθείτε στο Workplace από υπολογιστή.
Κατά την προσθήκη τους στο Workplace σας, τα άτομα εντάσσονται σε προεπιλεγμένες ομάδες όταν δημιουργούνται οι λογαριασμοί τους Μπορείτε επίσης να προσθέσετε άτομα που βρίσκονται ήδη στο Workplace σε προεπιλεγμένες ομάδες.
Οι προεπιλεγμένες ομάδες πρέπει να είναι ανοιχτές ομάδες.
Για να κάνετε μια ομάδα προεπιλεγμένη ομάδα:
  1. Πατήστε Admin Panel Πίνακας διαχείρισης στο αριστερό μενού στο Workplace.
  2. Πατήστε Groups Ομάδες.
  3. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να βρείτε την ομάδα που θέλετε να κάνετε προεπιλεγμένη ομάδα.
    • Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, πατήστε Δημιουργία ομάδας επάνω δεξιά.
  4. Πατήστε δεξιά από την ομάδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη στις προεπιλεγμένες ομάδες.
  5. Επιλέξτε αν θέλετε να προσθέσετε σε αυτήν την προεπιλεγμένη ομάδα άτομα που βρίσκονται ήδη στο Workplace (καθώς και όσα προστέθηκαν τώρα στο Workplace) και, στη συνέχεια, πατήστε OK.
Σημείωση: Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να συμμετέχουν σε συνδεδεμένη συνομιλία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ομάδες με συνδεδεμένες συνομιλίες έχουν όριο 250 μελών.
Σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ναι
Όχι