Πώς μπορώ να ρυθμίσω τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων στο Workplace για τον οργανισμό μου;

Οι διαχειριστές μπορούν να υποχρεώσουν τους χρήστες του οργανισμού τους να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων έως μια καθορισμένη ημερομηνία. Μπορούν να υποχρεώσουν είτε όλους τους χρήστες του οργανισμού τους είτε μια επιλεγμένη ομάδα ατόμων εντός του οργανισμού τους με τη βοήθεια των συνόλων ατόμων.
Για να ρυθμίσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για τον οργανισμό σας:
  1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε Ασφάλεια.
  2. Πατήστε Περισσότερα.
  3. Πατήστε Δύο παραγόντων.
  4. Στην επιλογή Ορίστε για ποιους θα είναι υποχρεωτικό, καθορίστε το κοινό σας ("Όλοι", "Διαχειριστές" ή "Σύνολα ατόμων").
  5. Ορίστε την ημερομηνία μέχρι την οποία θέλετε να αρχίσει να χρησιμοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων.
  6. Πατήστε Αποθήκευση αλλαγών.
Σημείωση: Αφού αρχίσει να χρησιμοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων, οι διαχειριστές θα μπορούν να βλέπουν και να παρακολουθούν σχετικά στατιστικά από την ενότητα "Ασφάλεια" του Πίνακα διαχείρισης.
Σημείωση: Για να ελέγξετε ποιος χρησιμοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων στον οργανισμό σας, πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε Ασφάλεια > Έλεγχος ταυτότητας.
Απώλεια πρόσβασης στον δεύτερο παράγοντα για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης χάσει την πρόσβαση στον δεύτερο παράγοντα για τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, είτε πρόκειται για τον αριθμό στον οποίο λαμβάνει τα σχετικά SMS είτε για την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας που χρησιμοποιεί, μπορεί να απευθυνθεί στον διαχειριστή συστήματος.
Για να βοηθήσετε, ως διαχειριστής συστήματος, τους χρήστες να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό τους:
  1. Πηγαίνετε στην καρτέλα Άτομα στον Πίνακα διαχείρισης.
  2. Οι χρήστες που πρέπει ακόμα να επιβεβαιώσουν τον δεύτερο παράγοντα εμφανίζονται με την ένδειξη Επαλήθευση...
  3. Πατήστε και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές.
  4. Επιλέξτε Δημιουργία κωδικού ελέγχου ταυτότητας. Κοινοποιήστε τον κωδικό στο χρήστη. Θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ως κωδικό ανάκτησης για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό του.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;