Αναζήτηση

Η λειτουργία αναζήτησης σάς επιτρέπει να βρίσκετε εύκολα άλλα άτομα στο Workplace. Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στο Workplace.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα εξής στο Workplace:
 • συναδέλφους, δημοσιεύσεις, ομάδες, σχόλια και εκδηλώσεις από τη γραμμή αναζήτησης στο πάνω μέρος κάθε σελίδας του Workplace
 • δημοσιεύσεις και θέματα σε μια ομάδα
 • σχόλια σε δημοσιεύσεις
 • έγγραφα του Workplace (εγγενή στο Workplace)
 • αρχεία (χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά στους τίτλους των αρχείων), είτε οπουδήποτε είτε σε ομάδες
Οτιδήποτε δημοσιεύετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Workplace μπορούν να το δουν και να το αναζητήσουν μόνο οι συνάδελφοί σας. Η δυνατότητα αναζήτησης ομάδων και εκδηλώσεων εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου τους.
Σημείωση: Δεν μπορεί να γίνει αναζήτηση για έγγραφα που έχουν κοινοποιηθεί σε ομάδες. Αν και τα έγγραφα του Workplace που είναι εγγενή στο Workplace ευρετηριάζονται και υποστηρίζουν τη δυνατότητα αναζήτησης, δεν ισχύει προς το παρόν το ίδιο για τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων αρχείων, που ανεβαίνουν ή παρέχονται ως σύνδεσμοι μέσω κάποιας ενσωμάτωσης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Το αρχείο δραστηριοτήτων περιλαμβάνει μια λίστα με όλες τις αναζητήσεις σας στο Facebook. Κανείς άλλος δεν μπορεί να δει το αρχείο δραστηριοτήτων σας.
Για να διαγράψετε μια αναζήτηση:
 1. Πατήστε την εικόνα προφίλ σας κάτω αριστερά και έπειτα πατήστε Αρχείο δραστηριοτήτων.
 2. Πατήστε Περισσότερα και επιλέξτε Ιστορικό αναζήτησης στην αριστερή στήλη.
 3. Πατήστε δίπλα στην καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε από την αναζήτηση.
 4. Πατήστε Διαγραφή > Διαγραφή αναζήτησης.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για χρήστες του Workplace Premium.
Για να αναζητήσετε άτομα στην εταιρεία σας βάσει της ομάδας ή του τμήματος στο οποίο ανήκουν:
 1. Πατήστε Οργανόγραμμα στα αριστερά των Ενημερώσεων.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης πάνω δεξιά από το Οργανόγραμμα, γράψτε τα ονόματα, τους τίτλους, τις τοποθεσίες ή/και τα τμήματα των ατόμων που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε το Enter στο πληκτρολόγιό σας.
Μάθετε περισσότερα για το Οργανόγραμμα.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;
If you're a user of Workplace Essential or Workplace Advanced and can't find skills on your profile, your System Admin may have disabled the feature.
To search for people by skill from your computer:
 1. From your News Feed, click Directory > Click People > Click the search bar at the top of the page.
 2. Select Skill from the options listed > start typing a skill you're looking for.
 3. Add multiple skills to one filter if you want to see everyone with at least one of those skills.
  • To see everyone that matches a specific set of two skills, you'll need to search one skill using the Skill filter and one skill using Any Field filter.
Note: You can also click on any skill from a user's profile to see everyone who's listed as having that skill.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;