Πόσα email υπενθύμισης στέλνονται για την κατοχύρωση ενός λογαριασμού μετά την αρχική πρόσκληση στο Workplace;

Μετά την αποστολή της αρχικής πρόσκλησης στο Workplace στέλνονται 2 email υπενθύμισης για την κατοχύρωση του αντίστοιχου λογαριασμού: το πρώτο είναι μια υπενθύμιση 3 ημερών και το δεύτερο μια υπενθύμιση 5 ημερών.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;