Διαχείριση σύνδεσης

Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στο Workplace είτε με έναν κωδικό πρόσβασης είτε μέσω καθολικής σύνδεσης (SSO). Μάθετε σχετικά με τη διαμόρφωση του SSO, τη διαχείριση προεπιλεγμένων επιλογών σύνδεσης και την επίλυση προβλημάτων σύνδεσης χρηστών στο Workplace.
Έλεγχος ταυτότητας
Αντιμετώπιση προβλημάτων