Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια επόμενη ενέργεια στο Workplace;

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει δημοσιεύσεις με επόμενες ενέργειες. Μπορείτε να προσθέσετε επόμενες ενέργειες στις δημοσιεύσεις σας για να ενημερώνετε αποτελεσματικά τα μέλη της ομάδας σας σχετικά με περαιτέρω ενέργειες από συσκέψεις ή λίστες εργασιών.
Για να δημιουργήσετε μια δημοσίευση με επόμενες ενέργειες:
  1. Πηγαίνετε στην ομάδα στην οποία θέλετε να κάνετε τη δημοσίευση και πατήστε στο Πλαίσιο σύνθεσης.
  2. Επιλέξτε Επόμενες ενέργειες.
  3. Γράψτε κάτι για τη λίστα σας και προσθέστε την επόμενη ενέργειά σας.
  4. Για να προσθέσετε περισσότερες επόμενες ενέργειες, πατήστε Return στο πληκτρολόγιό σας.
  5. Μπορείτε να προσθέσετε με ετικέτες συναδέλφους με μια @αναφορά.
Μόνο ο χρήστης που δημιούργησε τη δημοσίευση μπορεί να την επεξεργαστεί, αλλά οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μπορεί να επιλέξει το κουτάκι δίπλα στις επόμενες ενέργειες.
Ειδοποιήσεις
Αν δημιουργήσετε μια δημοσίευση επόμενων ενεργειών, θα ειδοποιείστε όταν κάθε ενέργεια επισημαίνεται ως ολοκληρωμένη ή μη ολοκληρωμένη. Αν έχετε προστεθεί με ετικέτα δίπλα σε μια επόμενη ενέργεια, θα ειδοποιείστε όταν δημοσιευτεί η επόμενη ενέργεια. Μόλις επιλέξετε την ενέργεια που σχετίζεται με την ετικέτα σας, δεν θα λαμβάνετε πλέον ειδοποιήσεις.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;