Πώς μπορώ να επισημάνω μια ομάδα στο Workplace ως επίσημη ή να αφαιρέσω τη σχετική επισήμανση;

Μόνο οι διαχειριστές συστήματος, οι συντονιστές περιεχομένου και οι προσαρμοσμένοι ρόλοι διαχειριστή με δικαιώματα διαχείρισης ομάδων μπορούν να επισημάνουν μια ομάδα ως επίσημη ή να αφαιρέσουν τη σχετική επισήμανση. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τους χρήστες του Workplace Advanced και του Workplace Enterprise.
Για να επισημάνετε μια ομάδα ως επίσημη:
  1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε Ομάδες.
  2. Πατήστε στα δεξιά της ομάδας που θέλετε να επισημάνετε ως επίσημη και πατήστε Επισήμανση ομάδας ως επίσημης.
  3. Θα δείτε το μήνυμα Επισήμανση ομάδας ως επίσημης. Πατήστε OK για να συνεχίσετε. Δίπλα στο όνομα της ομάδας, θα εμφανιστεί το εικονίδιο για τις επίσημες ομάδες.
Για να αφαιρέσετε την επισήμανση επίσημης ομάδας από μια ομάδα:
  1. Πηγαίνετε στον Πίνακα διαχείρισης και πατήστε Ομάδες.
    Οι επίσημες ομάδες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο στη στήλη Όνομα.
  2. Πατήστε στα δεξιά της ομάδας που θέλετε και έπειτα πατήστε Αναίρεση επισήμανσης ομάδας ως επίσημης.
  3. Θα δείτε το μήνυμα Αναίρεση επισήμανσης ομάδας ως επίσημης. Πατήστε OK για να συνεχίσετε. Το εικονίδιο επίσημης ομάδας θα αφαιρεθεί.
Σημείωση: Οι πολυεταιρικές ομάδες δεν μπορούν να επισημανθούν ως επίσημες.
Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μια ομάδα ως επίσημη ή να αφαιρέσετε τη σχετική επισήμανση πατώντας πάνω δεξιά στην ομάδα, κάτω από τη φωτογραφία εξωφύλλου της. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μια ομάδα ως επίσημη από την ενότητα Πληροφορίες της ομάδας.
Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;